Polen - de tusen kappers marsj (Foto: privat)
I fjor demonstrerte polske dommere og advokater i Warsawas gater, sammen med juristkollegaer fra hele Europa, i de 1000 kappers marsj (Foto: privat)

Polsk dommer­forening nominert til Nobels freds­pris

– Fra våre polske kollegaer vet vi at nominasjonen allerede betyr mye i en svært vanskelig tid.

Torsdag, 11. februar 2021 - 7:32

Det sier dommer Anne Horn etter at den polske dommerforeningen IUSTITIA er nominert til Nobels fredspris. Horn er tingrettsdommer i Bergen tingrett, sitter i styret i Den norske dommerforening og er medlem fagutvalget for menneskerettigheter.

Dommerforeningen i Norge har lenge engasjert seg i situasjonen for polske dommere og fulgt utviklingen i landet.

– Vi er flere norske jurister som er bekymret for den negative utviklingen i Polen, der myndighetene over lengre tid har undergravet domstolenes og dommernes uavhengighet.

– Nominasjonen synliggjør at det er en sammenheng mellom rettsstat og demokrati – og fred, sier Horn. 

DA trakk seg fra samarbeid

Det er Stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap) som har nominert den polske dommerforeningen til fredsprisen. I nominasjonsbrevet begrunner hun forslaget med at det handler om kampen for rettstat og demokrati – og at en nedbygging av de rettsstatlige institusjonene får dramatiske konsekvenser.

Norske jurister deltok under markeringen de 1000 kappers marsj i Polen (Foto: privat)
Norske jurister deltok under markeringen de 1000 kappers marsj i Polen (Foto: privat)

De siste årene har regjeringspartiet i Polen mer eller mindre ligget i krig med landets justissystem. Det har blitt gjort flere grep for å svekke domstolenes uavhengighet, noe som har ført til sterk kritikk fra EU.

«Situasjonen for justissektoren i Polen er svært alvorlig og akutt. Den har potensiale til å undergrave den nødvendige tilliten som samarbeidet i EØS-området er bygget på», skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide i fjor – som et svar på spørsmål fra Jette F. Christensen om «hvordan Norge mest effektivt kan bidra til å stoppe den pågående nedbyggingen av rettsstaten i Polen.»

I fjor besluttet Domstoladministrasjonens (DA) styre at DA trekker seg fra sin del av det planlagte samarbeidet i justisprogrammet med Polen.

«Den seneste utviklingen, slik representanten beskriver, der Polens regjering bestrider avgjørelser fra landets Høyesterett til gjennomføring av dommer fra EU-domstolen er urovekkende. Det samme er ny lovgivning som åpner for disiplinærtiltak mot dommere som gjennomfører avgjørelser fra landets Høyesterett og EU-domstolen», skrev Eriksen Søreide.

– Den felles europeiske retten truet

– Det er ikke bare det polske rettssystemet som blir undergravet, men hele den felles europeiske retten er truet av det som skjer i Polen. EU-domstolen har avsagt flere avgjørelser som polske myndigheter ikke respekterer. Rettsstatsmekanismen, som ble vedtatt i EU før jul, er et tydelig tegn på hva som er på spill, sier Anne Horn.

Anne Horn i polsk høyesterett, der hun talte på vegne av norske dommere (Foto: privat)
Anne Horn i polsk høyesterett, der hun talte på vegne av norske dommere (Foto: privat)

Dommerforeningen er med i en adhoc-gruppe for Polen, ledet av International Commission of Jurists (ICJ) - der også blant andre Advokatforeningen er med. Dommerforeningen har også bidratt mer direkte, sist ved at over 1/3 av medlemmene undertegnet på «Urgent appeal». Flere tusen europeiske dommere undertegnet brevet som ble overrakt EU-kommisjonen. 

Nominasjonen av IUSTITIA til fredsprisen har ført til flere støtteerklæringer, både fra International Association of Judges (IAJ) og dommerforeninger både i Europa og fra andre deler av verden.

Besøkte Rettssikkerhetskonferansen

Malgorzata Gersdorf, daværende leder for Polens høyesterett, besøkte Rettssikkerhetskonferansen i 2019. Da hadde regjeringen i Polen tatt kontroll over dommerutnevnelsene i landet, og innførte en lov som skulle tvinge høyesterettsdommerne til å gå av fem år før opprinnelig pensjonsalder. Gersdorf kalte prosessen en “utrenskning”.

På spørsmål fra Juristen om de personlige omkostningene for dommere som står opp for rettsstaten, svarte hun:

– Da vil jeg ikke snakke om meg selv, men om unge modige dommerne som blir utsatt for disiplinære tiltak. Likevel holder de fast ved de demokratiske prinsippene om maktfordeling og slåss for domstolenes og dommernes uavhengighet, sa hun og la til at omkostningene for mange hadde vært store.

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022