Igor Tuleya (Foto: Anna Liminowicz/The New York Times)
Den polske dommeren Igor Tuleya risikerer straffeforfølgelse dersom han mister immuniteten som dommer (Foto: Anna Liminowicz/The New York Times)

Dommere i støtte­aksjon for polsk kollega

Dommeren Igor Tuleya må i morgen møte i polsk høyesteretts «disiplinærkammer» og risikerer straffeforfølgelse i det kritikere stempler som en politisk prosess og nok et angrep på dommeres uavhengighet i landet.

Mandag, 8. juni 2020 - 7:14

SAKEN ER OPPDATERT - SE NEDERST I SAKEN

Dommerforeningen i Norge er engasjert i støtten til den polske dommeren Igor Tuleya, forteller Wiggo Storhaug Larssen, leder av Den norske dommerforening.

Dommerforeningen har lenge engasjert seg i situasjonen for polske dommere og fulgt utviklingen i landet.

Tuleya skal tirsdag 9. juni møte i «disiplinærkammeret» i polsk høyesterett, der han kan miste sin immunitet mot å straffeforfølges for avgjørelser han har foretatt i rollen som dommer. Beskyldningen går ut på at han ikke har rettet seg etter sine offisielle plikter og å ha gått over grensen for sin makt og myndighet som dommer.

Men ifølge kritikere er dette en politisk prosess med hensikt å svekke dommernes uavhengighet i Polen.

LES OGSÅ: Forsker på juristers motstand ved angrep på rettstatens uavhengighet i Polen

EU-domstolen har i en avgjørelse fra november i fjor stilt spørsmål ved om disiplinærkammeret i Polens høyesterett kan anses som uavhengig. Årsaken er måten kammeret ble etablert på, hvordan det er organisert og hvordan medlemmene utnevnes. 

Åpnet dører i sensitiv sak

Bakgrunnen for at Igor Tuleya er kalt inn til disiplinærkammeret, er at han tillot media og publikums tilstedeværelse i en sensitiv sak som omhandlet gransking av en mulig irregulær avstemmingsprosess under en budsjettbehandling i det polske parlamentet i 2017, der opposisjonen kan ha blitt utestengt.

Ifølge Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) blir slike avgjørelser om granskinger vanligvis avsagt bak lukkede dører, men det er også åpning for å velge å ikke stenge dørene dersom det er gode grunner for det. Tuleya beskyldes blant annet for å ha latt pressen gjøre opptak, slik at taushetsbelagte opplysninger om granskingen ble lekket.

Støtteaksjon i dag

I et intervju med New York Times tidligere i år, beskrives Igor Tuleya som en ubøyelig forsvarer for domstolenes uavhengighet i Polen, men nærmest utpekt som fiende av staten av landets regjering.


Wiggo Storhaug Larssen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Hans avgjørelser er blitt stemplet som politiske av landets regjering. Tuleya skal ha mottatt flere trusler, ifølge den amerikanske avisen.

Wiggo Storhaug Larssen, leder av Den norske dommerforening, forteller at det i dag aksjoneres til støtte for Igor Tuleya.

Det foregår blant annet et Facebook-arrangement i regi av Europe for Poland kl. 16.00 i dag mandag.

Dommerforeningen i Norge samarbeider med den polske dommerfreningen Justitia og i Norge er det felles engasjement for polske dommere gjennom samarbeid mellom Dommerforeningen, ICJ, Raftostiftelsen og Advokatforeningen.

- På europeisk nivå jobbes det gjennom den europeiske dommerforeningen og vi har et samarbeid i Norden, særlig med den danske dommerforeningen, forteller Wiggo Storhaug Larssen, som har lagt ned mye arbeid i engasjementet for polske dommerkolleger de siste årene.

OPPDATERING:

Den europeiske dommerforeningen melder 9. juni at disiplinærkammeret i Polsk høyesterett avviste å frata Igor Tuleya dommerimmuniteten. 

– Vi uttrykker vår største glede over avgjørelsen, skriver organisasjonen, og peker på viktigheten av den internasjonale støtten Tuleya har fått.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021