Anders Schrøder Amundsen. Foto: Ole Martin Gangnes
Anders Schrøder Amundsen (Foto: Ole Martin Gangnes)

Ny leder av Juristforbundet - Privat

Det er valgt nytt styre i Juristforbundets seksjon for jurister ansatt i privat sektor.

Torsdag, 19. november 2020 - 12:51

Juristforbundet - Privat hadde årsmøte i går 18. november. Årsmøtet foregikk digitalt og ny styreleder og nytt styre ble valgt.

Ny leder er Anders Schrøder Amundsen. Han overtar etter Tor Egil Viblemo, som har sittet som leder i to år.

Schrøder Amundsen, som arbeider som advokat i Den norske legeforening, har arbeidserfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Han har tidligere arbeidet i Telenor og han har vært politiadvokat.

I et intevju med Juristen ifjor, sa han at en av de de største utfordringen for jusprofesjonen fremover blir effektivisering av arbeidsmåter som gjør at jurister må beherske IKT på en annen måte enn tidligere.

På spørsmål om han blir stresset av å ikke ha telefonen i nærheten, svarte han:

– Det skjer kun i badstu eller hvis jeg er ute og bader, og da stresser jeg ikke.

Les: Intervju med Schrøder Amundsen i spalten Juristrunden.

Les også: Anders Schrøder Amundsens råd om lønn og karriere her.

Styret

Dette er det nye styret i Juristforbundet - Privat, som er valgt for to år: 

  • Anders Schrøder Amundsen – leder (Den norske legeforening)
  • Jon Ole Bjørklund Whist – styremedlem (Norges Farmaceutiske forening)
  • Harald Platou – styremedlem – (Oslo universitetssykehus)
  • Ina Anett Grundvaag – styremedlem (Mestergruppen AS) 
  • Line Wittrup – styremedlem (ABB AS IA Bergen)
  • Paal Berg Helland – vara (Advokat Paal Berg Helland)
  • Anne-Marie Berg – vara (Advokatgården Munkegata DA)
  • Fredrik Riise – vara (Econa) 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021