Badstua er det eneste stedet advokat Anders S. Amundsen ikke har med telefon: - Da stresser jeg ikke

Torsdag, 11. april 2019 - 7:16

I vår nye spalte «Juristrunden» stiller vi jurister rundt om i landet åtte spørsmål om deres hverdag.

Først ut er Anders Schrøder Amundsen. Han har jobbet over ti år i politiet, men siden 2016 har han vært advokat i Den norske legeforening. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

- Sier hei til mine herlige kolleger. 

Hva irriterer deg mest når du leser om jus i media?

- Ikke at jeg irriterer meg så mye, men kanskje manglende evne til å vurdere en sak fra to sider.  

- I tillegg savner medieaktørenes evne til å vente med å mene noe til sakene er fullt opplyst. Men det er jo her vi som profesjon kommer inn.

Hva er den største utfordringen for jusprofesjonen fremover og der du jobber?

- Effektivisering av arbeidsmåter gjør at jurister må beherske IKT på en annen måte enn tidligere.

Har du en favorittbok? Hvorfor det?

- Forbrytelse og straff, selvfølgelig. Både Dostojevskis og Slettan/Øies. Med 10 år i påtalemyndigheten trenger det vel ikke noen nærmere begrunnelse.

Et studieminne som har festet seg ekstra godt?

- Da professor dr. juris Jon Bing på ClubBing brukte ett minutt på å lære meg det binære tallsystemet.

Hvor ofte sjekker du jobbmailen på fritida?

- Jeg kobler som regel av i helgen og i ferier.

Blir du stressa hvis du ikke har telefonen i nærheten? 

- Det skjer kun i badstu eller hvis jeg er ute og bader, og da stresser jeg ikke.

Hvordan musikk ligger i spillelista di om dagen?

- Foo Fighters, Puccini og Lady Gaga akkurat nå

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020