Badstua er det eneste stedet advokat Anders S. Amundsen ikke har med telefon: - Da stresser jeg ikke

Torsdag, 11. april 2019 - 7:16

I vår nye spalte «Juristrunden» stiller vi jurister rundt om i landet åtte spørsmål om deres hverdag.

Først ut er Anders Schrøder Amundsen. Han har jobbet over ti år i politiet, men siden 2016 har han vært advokat i Den norske legeforening. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

- Sier hei til mine herlige kolleger. 

Hva irriterer deg mest når du leser om jus i media?

- Ikke at jeg irriterer meg så mye, men kanskje manglende evne til å vurdere en sak fra to sider.  

- I tillegg savner medieaktørenes evne til å vente med å mene noe til sakene er fullt opplyst. Men det er jo her vi som profesjon kommer inn.

Hva er den største utfordringen for jusprofesjonen fremover og der du jobber?

- Effektivisering av arbeidsmåter gjør at jurister må beherske IKT på en annen måte enn tidligere.

Har du en favorittbok? Hvorfor det?

- Forbrytelse og straff, selvfølgelig. Både Dostojevskis og Slettan/Øies. Med 10 år i påtalemyndigheten trenger det vel ikke noen nærmere begrunnelse.

Et studieminne som har festet seg ekstra godt?

- Da professor dr. juris Jon Bing på ClubBing brukte ett minutt på å lære meg det binære tallsystemet.

Hvor ofte sjekker du jobbmailen på fritida?

- Jeg kobler som regel av i helgen og i ferier.

Blir du stressa hvis du ikke har telefonen i nærheten? 

- Det skjer kun i badstu eller hvis jeg er ute og bader, og da stresser jeg ikke.

Hvordan musikk ligger i spillelista di om dagen?

- Foo Fighters, Puccini og Lady Gaga akkurat nå

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019