Høyt og lavt med forum for jurister uten lønns­slipp

De arrangerer dyptpløyende faglige seminarer og temakvelder med engasjerte foredragsholdere. Krydret med joikeopplevelser på fjelltopper og full fart over bølgetoppene.

Under et seminar på Frøya var det innlagt besøk på et oppdrettsanlegg.
Under et seminar på Frøya var det innlagt besøk på et oppdrettsanlegg.

Det ringer kanskje ingen bjelle for andre enn de som har deltatt på arrangementene som Forum for Næringsdrivende har holdt siden forumet ble etablert i 2017. Men innholdet i forumets arbeid for målgruppen, og ikke minst de sosiale samlingene knyttet til kurs og seminarer, er kilde til interesse og inspirasjon.

En rekke kampsaker

Forumets leder, advokat Lise Reiersen, kan fortelle at forumet, som er tilknyttet Juristforbundet Privat, er opptatt av å jobbe for selvstendig næringsdrivende jurister.

– Vi er særlig engasjert i å sette søkelyset på forhold som er aktuelt for små og mindre bedrifter, og praktiske problemer som de møter i hverdagen. Vi er ikke så opptatt av tariff og slikt, da vi og vår målgruppe driver kontor uten å ha noen lønnssikring. Dette er noe vi ser sårbarheten veldig av nå under korona-perioden, sier Reiersen.

Flere sentrale kampsaker står på forumets agenda:

– Blant annet rettshjelpsordningen som vi mener må bli forbedret, og den offentlige salærsatsen som har stått stille i mange år. Av andre saker hvor vi ønsker å bidra, gjennom kurs og seminarer, er debatter og informasjon rundt bruken av kunstig intelligens og den økende digitaliseringen, som blir den nye virkeligheten for advokatkontorene, sier Reiersen.

Forumet har holdt kurs i etikk, og blant mange andre saker forumet har tatt opp er forslag om nye regler med saksforberedelser i rettsapparatet.

Sosialt og faglig

Lise Reiersen og Christian Bendiksen.
Lise Reiersen og Christian Bendiksen.

– Vi mener også å ha suksess med den miksen vi har i forhold til faglig innhold og sosialt innhold, sier Reiersen.

I april 2019 april inviterte forum for næringsdrivende, til et seminar i Tromsø.

– I tillegg til foredrag og kurs med fokus på hvordan ny teknologi og kunstig intelligens påvirker bransjen, og særlig for små og mellomstore jurist- og advokatkontorer, fikk deltakerne oppleve utsikt fra Fløya i Tromsø. Bokstavelig talt på toppen av det hele, eller – på toppen av Storsteinen 421 moh., etter å ha tatt gondolbanen «Fjellheisen», ble det joik av ingen ringere enn Ánde Somby, førsteamanuensis Det juridiske fakultet, UiT, også kalt joikejuristen, ikledt samelue. En seanse som ble filmet og som ligger tilgjengelig på facebook-siden til Juristforbundet privat.

Forumets deltakere besøkte også Nord-Troms tingrett hvor blant andre tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe ga en gjennomgang i bruken av digitale rettsforhandlinger. Deltakerne fikk også se hvordan det ser ut fra dommerpanelet når vitnene forklarer seg i kameraet, demonstrert ved en kontoransatt i tingretten.

Ut i distriktene

Lise Reiersen forteller at forumets filosofi er å legge arrangementer rundt om i landet, da mange selvstendig næringsdrivende jurister bor spredt, og fordi man på den måten kan utveksle kunnskap og kontakter mellom jurister i by og land.

– Vi er veldig opptatt av hva som rører seg der ute og har god erfaring med å spre arrangementene ut over landet, sier Reiersen.

Et to-dagers seminar ble avholdt på Frøya i april 2018, i tilknytning til en advokat som driver et advokatfirma der.  Blant foredragene som ble holdt var «Advokatpraksis i utkant og på kontinentet», av Terje Svendsen, som er advokat og styremedlem i Forum for næringsdrivende. Dagen etter ble heldagstemaet  «Business coach for lawers – «how to attract more of your ideal clients and significantly increase your profits without working more hours”, ledet av Michelle Peters, The Business Instructor og grunnlegger av Entrepreneurial Lawyer Network.

– Under seminaret på Frøya hadde vi bestemt oss for å se nærmere på oppdrettsanleggene der, og alle vi reiste på safari i ribbåter ut dit, sier Reiersen.

Hun forteller at forumet har hatt flere utenlandsturer.

– Blant annet et seminar i London den samme advokaten som senere holdt foredrag på Frøya, ga sitt syn på hvordan vi kan drive et advokatkontor på en bedre måte.

I november i fjor gikk turen til Lisboa, hvor Juristforbundets Forum for Næringsdrivende deltok på Web Summit, en teknologikonferanse som blant annet tar opp trender som vil påvirke fremtidig næringsliv. Web Summit anses blant de viktigste og største tech-arrangementene i verden med om lag 70.000 deltakere.

Flere seminarer sto for tur

Ánde Somby
Ánde Somby

– Vi skulle hatt ett i Berlin i april i år, men det måtte vi avlyse på grunn av korona-situasjonen. Foredragsholdere skulle blant annet holde foredrag om EØS-situasjonen, særlig knyttet opp mot EØS-reglene og NAV-saken, og hvordan man best skal forholde seg til dette.

– Da det ble avlyst i Berlin arrangerte vi i stedet en temakveld i JUS Lab i Juristenes Hus – hvor vi da blant annet hadde advokat Christian Bendiksen, sier Reiersen.

Bendiksen, som er leder av teknologiavdelingen i advokatfirmaet Brækhus og forfatter av boken «Når juss møter AI» gjennomgikk noen grunnleggende trekk ved kunstig intelligens med fokus på hva er det, hvordan virker det, hva lærer slike programmer av og hvordan brukes disse systemene? Deretter gikk han inn på utviklingen innen teknologiske systemer som skal løse juridiske problemer og vurderer hvordan de fungerer og hvor langt disse er kommet.

– Viktigere enn noensinne

– For advokater og jurister som er selvstendig næringsdrivende så er det hele tiden forhold som kan forbedres og kjempes for knyttet til mer effektiv drift, og kamp for å opprettholde og å bedre den offentlige salærsatsen, informasjon og bevisstgjøring i forhold til etikk og moral, sier Lise Reiersen, som har vært leder av Forum for næringsdrivende siden starten.

Hun er til daglig advokat i et advokatfirma med fem advokater.

– Det er vi som kjenner på hvordan det er å drive et kontor, uten sikkerhetsnett, og som må være skjerpet i forhold til å tilpasse seg alle mulige sårbare situasjoner. Og vi ønsker at så mange som mulig både bidrar, deltar og bruker forumet, hvor det – som nevnt – også pågår mye sosialt knyttet til det faglige, sier hun.