– Du må tåle å stå i det ubehaget det innebærer at alle ikke er enig med deg

– Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg brenner for det. Jeg har vært tydelig på rollen min, som er å ivareta medlemmenes interesser. Da er du ikke alltid populær. Du stiller ubehagelige spørsmål, og noen ganger står du alene.

Torsdag, 12. november 2020 - 6:49

Det sier Maryam Iqbal Tahir (35), som deler sine erfaringer som tillitsvalgt. Tross sin unge alder har Tahir rukket å samle mye på sin CV. Hun var blant annet tidligere leder av Akademikerne i Forsvarsdepartementet, hun er tillitsvalgt i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg, og har i dag en stilling som informasjonsrådgiver i Norsk Olje og Gass.

Hun har master i rettsvitenskap, bachelor i journalistikk og to-årig master i retorikk og språklig kommunikasjon, var tidligere seniorrådgiver i juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet, har vært ansatt som journalist i Dagsavisen og er samfunnsdebattant og spaltist i Aftenposten. For å nevne noe.

– Hvorfor valgte du å engasjere deg i vervet som tillitsvalgt, som styremedlem i Inkluderings- og mangfoldsutvalget i Juristforbundet?

– Da jeg var leder for Akademikerne i Forsvarsdepartementet, ble jeg bedre kjent med Juristforbundets arbeid, og var delegat på landsmøtet der forslaget om opprettelse av Inkluderings- og mangfoldsutvalget ble enstemmig vedtatt. Jeg engasjerer meg for at alle mennesker skal behandles rettferdig, og at forhold som etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne ikke skal være en hindring i å få delta i arbeidslivet. På vegne av Juristforbundet Stat foreslo jeg derfor et nytt punkt i forbundets prinsipprogram, som gjenspeiler dette og som ble vedtatt på landsmøtet, sier Tahir.

Forslaget førte til at landsmøtet i 2018 vedtok følgende punkt under «Likestilling, mangfold og inkludering» i forbundets prinsipprogram: «Mangfold og inkludering i arbeidslivet er viktig for Juristforbundet både internt og eksternt. Det er et mål at representasjonen i Juristforbundet skal gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen (herunder etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, mm.)»

Tahir fortsetter:

– Det har de siste årene begynt å bli større fokus på mangfoldsledelse og –kompetanse. Jeg synes det er viktig at Juristforbundet følger den utviklingen, der man ser på fordelene med mangfold og hvordan det bidrar til økt lønnsomhet i arbeidslivet. Jeg ventet deretter spent på muligheten til å tilkjennegi min interesse for å være medlem av utvalget, og var heldig og ble valgt som medlem.

– Litt skummelt

– Hvilken betydning har for deg som jurist å engasjere deg i tillitsvalgtrollen?

– Jeg har sterk rettferdighetssans og er opptatt av å gjøre en forskjell. Det var likevel litt skummelt da valgkomiteen spurte meg om jeg kunne tenkt meg å stille som leder av Akademikerne i Forsvarsdepartementet, for det innebar å representere over 150 medlemmer. Jeg måtte gå noen runder med meg selv, for jeg hadde heller ikke sittet i styre tidligere. De andre fagforeningslederne på jobb var eldre og hadde mer erfaring, det samme gjaldt arbeidsgiversiden. Men jeg har senere sett at det bare er et pluss at jeg var yngre enn de andre, for jeg hadde med meg andre perspektiver inn, og ble hørt. Jeg er veldig glad for at jeg takket ja, for jeg lærte utrolig mye gjennom tillitsvalgtrollen.

– Jeg er takknemlig for at valgkomiteen hadde troen på meg og oppfordret meg til å stille. De var også flinke til å vise at man ikke er alene, men har et styre som jobber sammen. Vi var et veldig bra team med dyktige mennesker som sammen bistod medlemmene våre. Blant de tingene jeg savner aller mest med den gamle jobben min, er nettopp tillitsvalgtrollen. Det er bratt læringskurve og meningsfylt arbeid. Jeg synes det var fint å kunne være med på å rette opp skjevhetene i lønn og andre forhold som ofte manifesterer seg over tid på en arbeidsplass. Og synes det var kjempegøy å forhandle.

Brenner for det

– Har du noen formening om at det å være, eller å ha vært, tillitsvalgt kan være noe en arbeidsgiver vil se etter på en cv, og som derav vil kunne være karrierefremmende? Eller kan det bli ansett av en mulig arbeidsgiver som tegn på en ansatt som kan komme til å bli litt brysom og krevende?

– Det er et interessant spørsmål. Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg brenner for det. Jeg har vært tydelig på rollen min, som er å ivareta medlemmenes interesser. Da er du ikke alltid populær. Du stiller ubehagelige spørsmål, og noen ganger står du alene, for det er ikke alltid de andre foreningene eller arbeidsgiver er enig med deg. Det er krevende, men utrolig lærerikt, for du må finne ut hvordan du skal nå ut med budskapet ditt, og overbevise andre. Og du må tåle å stå i det ubehaget det innebærer at alle ikke er enig med deg.

– Nå spekulerer jeg, men man tenker jo ofte om unge mennesker som tar posisjoner, at de kun gjør det for å ha det på CV-en, og det kan hende noen tenkte det om meg. Jeg husker fortsatt en som kom bort til meg etter lønnsforhandlingene og sa; “Du kjempet som en løvinne for medlemmene dine der inne.” Jeg tror jeg fikk vist at jeg virkelig var engasjert. For meg var det en bekreftelse på at jeg ivaretok rollen som tillitsvalgt og var ikke ute etter å bli likt eller score personlige poeng.

– Noen vil kanskje hevde at det ikke akkurat er karrierefremmende å protestere mye på en arbeidsplass gjennom tillitsvalgtrollen. At man heller burde gjøre motsatt og smiske med arbeidsgiver, men da tror jeg man har misforstått hva det innebærer å være tillitsvalgt.

– Gitt selvtillit

– Har ditt engasjement som tillitsvalgt gitt deg erfaringer som du har dratt nytte av i yrkeslivet, og som samfunnsdebattant?

– Det å være tillitsvalgt har gitt meg selvtillit og trygghet. Jeg har utviklet meg som person. Jeg har også fått ledererfaring, som har vært gull verdt. Det har gitt meg innsikt i ulike prosesser på en arbeidsplass. Jeg har fått muligheten til å bli ordentlig kjent med organisasjonen og hva medarbeidere er opptatt av.  Jeg har også lært viktigheten av å involvere berørte parter når man skal ta beslutninger og høre på flere sider av en sak. Det har også gitt meg erfaring i konflikthåndtering, og også det å skille mellom person og sak, og tenke løsningsbasert og langsiktig, sier Tahir, som også peker på Topptillitsvalgt-programmet til Juristforbundet.

– Det er veldig bra. Og kursene deres er en fin anledning til å møte andre tillitsvalgte, knytte kontakter og drive erfaringsutveksling.

Inkluderings- og mangfoldsutvalget ble, i tillegg til Kvinneutvalget, oppnevnt av Juristforbundets landsmøte i 2018. Utvalgene skal arbeide ut fra midlertidige retningslinjer fastsatt av Hovedstyret, med sikte på å få etablert endelige retningslinjer på landsmøtet 2020.

– Hvilken betydning mener du det har for Juristforbundet å ha disse utvalgene?

– Det er veldig viktig at Juristforbundet har både et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutvalg. I Inkluderings- og mangfoldsutvalget har vi vært opptatt av å kartlegge nå-situasjonen blant våre medlemmer. På våren gjennomførte vi derfor en undersøkelse blant Juristforbundets medlemmer, der nesten en fjerdedel av studentene og arbeidstakere oppgir at de har opplevd en form for diskriminering. Lønnsundersøkelsen viser at kvinnelige jurister tjener mindre enn menn i alle sektorer. Det er bekymringsfullt og viser at vi har en vei å gå. Fremover vil vår oppgave være å finne ut hva vi kan gjøre for et mer inkluderende arbeidsliv, og oppfordrer alle til å ta kontakt med oss og gi innspill. Det er nå den virkelige jobben begynner.

– Forhandlingskurs

– Hva vil du si til en som vurderer å stille seg til disposisjon som tillitsvalgt?

– Gjør det! Du kommer ikke til å angre. Man trenger ikke masse erfaring fra før av. Juristforbundet er flinke til å ta imot nye tillitsvalgte og ta vare på dem. Jeg har gått på flere kurs der, som gjorde meg bedre rustet til å bli tillitsvalgt.

– Hvis jeg skal trekke frem et kurs, så er det forhandlingskurset, der blir man delt i grupper og har rollespill som er ganske lik en vanlig forhandling. Jeg husker jeg skulle være arbeidsgiver, og det var fint å ha den erfaringen med seg, for det gjorde meg bevisst på den viktige rollen som arbeidsgiver skal ivareta i forhandlinger. Man får respekt for hverandres roller og forståelse for forhandlingssettingen. De som jobber i Juristforbundet, er tilgjengelige og man kan alltid ringe dem og høre hvis man er usikker eller lurer på noe arbeidsrettslig. De har jeg ringt mange ganger og sparret med. Det er fint å vite at man ikke er alene.

Maryam Tahir understreker verdien av å engasjere seg selv om man ikke nødvendigvis tjener penger på det.

– Du får ikke betalt for å være tillitsvalgt, derfor er det mange som lar være å engasjere seg. Det synes jeg er synd, for man får veldig mye igjen for å være tillitsvalgt. Det er en fin måte utvikle seg som leder, lære forhandlingsteknikk, tenke strategisk og hjelpe medlemmer i enkeltsituasjoner. Og så er det utrolig hyggelig å få den tilliten fra medlemmene til å kunne representere dem, sier Tahir.

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022