Politijuristene: - Fint med 30 ekstra påtalejurister, men 100 til 150 vil være et mer riktig tall

Politijuristene mener det enten må eget budsjett til eller en telling av påtalejurister på lik linje med politihøgskoleutdannede for at de skal være trygge på at dette gir reell effekt.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning
Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

– Rundt 30 flere påtalejurister, 10 årsverk hos statsadvokatene og 40 dommere vil sikre at ofre for kriminalitet får behandlet saken sin raskere i domstolene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Regjeringa foreslår 39 millionar kroner til påtalejurister i politiet og 20 millionar kroner til Den høyere påtalemyndighet. 

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag

Eget budsjett eller telling

Are Skjold-Frykholm, leder for Politijuristene, mener etter å ha fått kikket på stasbudsjettet at det er flott med flere påtalejuriststillinger, men at det likevel er langt fra nok. 

- Jeg klarer ikke å se at det ligger noe i budsjettet om hvordan de skal sikre en reell økning. Vi har fått øremerkede midler i mange år nå, men det viser seg at det aldri blir en reell styrkning i tråd med intensjonen, sier han. 

Under høringen i Justiskomiteen til fjorårets budsjett i fjor høst spilte Politijuristene inn at de ønsker seg eget budsjettkapittel og formell telling av påtalejurister

- Det må enten eget budsjett til eller en telling av påtalejurister på lik linje med politihøgskoleutdannede for at vi skal være trygge på at dette gir reell effekt, sier Skjold-Frykholm i dag. 

- Så lenge man ikke har skilt ut dette i budsjettet er jeg redd vi nok en gang ikke vil få en reell økning. Det blir kanskje ikke nedbemanning, men heller ingen økning. Det er i dag ingen kontroll eller oversikt over hvor mange påtalejurister vi har og hvor mye av pengene som går nettopp dit.

Les også:  En synliggjøring av påtalemyndigheten i politiet, men fortsatt ikke som egen budsjettpost, sier justisministeren.

Vil ha 100-150 påtalejurister

Juristlederen trekker også frem at det er foreslått en styrkning av politiansatte med 400 polititjenestemenn, noe han mener vil gi en naturlig økt arbeidsmengde for påtalejuristene. 

- Skal 30 ekstra påtalejurister ta av for dette, arbeidet som følger med koronapandemien og Nav-sakene som også havner på vårt bord? spør han.

- Fra å mer eller mindre bare gjøre en avsjekk, skal vi nå gjøre selvstendige vurderinger av alle Nav-sakene, så med mindre vi får beskjed om å henlegge alle disse sakene innebærer det en stor økning i arbeidsmengde. 

Skjold-Frykholm trekker frem en kapsitetsanalyse som ble gjort for noen år siden hvor man så på hvor lang tid det i snitt brukes på å etterforske og påtalebehandle ulike type saker. 

- Da kom 120 påtalejurister opp som et behov, og dette var før korona. I tillegg var rettsrestansene ikke med u vurderingen. Det er fint med 30 ekstra juriststillinger, men det er ikke nok. 100 til 150 vil være et mer riktig tall, mener Skjold-Frykholm.