Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

DA fornøyd med budsjett for domstolene

– Endelig kan vi få et budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstoler, og øke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker, sier Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen. 

Onsdag, 7. oktober 2020 - 11:08

– Vi har grunn til å være svært godt fornøyd. Jeg er aller mest fornøyd med budsjettøkningen på 71 millioner kroner som ble gitt for å håndtere koronasituasjonen, og at Regjeringen mener dette skal være en varig økning av budsjettet til domstolene. Det gir et skikkelig bidrag for å få ned saksbehandlingstiden, sier Sven Marius Urke i en pressemelding etter framleggelsen av statsbudsjettet.

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen at det skal bevilges penger til å gjennomføre flere viktige prosjekter for Norges domstoler: 

  • Prosjektet “Digitale domstoler” skal sørge for at alle domstoler blir digitale. Hittil har prosjektet kun tatt for seg straffesaker og sivilsaker i Høyesterett, Lagmannsretten og de største tingrettene. Domstolene får 42,6 millioner kroner for å gjøre domstolene enda mer digitale i 2021, som er første året av en fireårig satsing som koster til sammen 210 millioner kroner.
  • Tinghuset i Bergen er fra 1933, og har stort behov for en oppgradering. Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner i 2021 til å etablere et forprosjekt for å starte på jobben med å modernisere tinghuset.  
  • For å ta unna saker som ble utsatt på grunn av Covid-19, fikk domstolene i 2020 en ekstrabevilgning på 24 millioner kroner fra Regjeringen for å ansette midlertidige dommere over en toårsperiode. I neste års statsbudsjett foreslås det en bevilgning på 71 millioner kroner for å videreføre dette prosjektet. Regjeringen foreslår at denne bevilgningen videreføres som en permanent styrking av domstolenes budsjett.
  • I budsjettet foreslås også å bevilge 7 millioner kroner til å bygge lokaler i Oslo tinghus som kan håndtere informasjon på graderingsnivå strengt hemmelig etter sikkerhetsloven. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NAV
NAV Kontroll styringsenhet
Søknadsfrist: 
25.10.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.10.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
28.10.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020