Vil modernisere Bergen tinghus og ha «strengt hemmelig»rom i Oslo tingrett

– Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på.

Onsdag presenterte regjeringen forslag til statsbudsjett for 2021. Regjeringen foreslår en økning på 130 millioner kroner til påtalemyndigheten og domstolene i statsbudsjettet.

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag

Et av forslagene er et forprosjekt om rehabilitering av Bergen tinghus, som regjeringen ønsker å bevilge 11 millioner kroner til. 

I en pressemelding peker Justisdepartementet på at tinghuset fra 1933 er nedslitt, lite funkjsonelt og ikke egner seg til moderne domstoldrift. 

– Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på. Tiden er moden for å komme videre i dette arbeidet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Departementet skriver videre at et rehabilitert bygg vil "bidra til mer effektiv saksavvikling og øke sikkerheten til brukerne og de ansatte i tinghuset. Bygget skal møte Riksantikvarens vernekrav."

Les også: Slik kan nye Bergen tinghus bli

Strengt hemmelig rom

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Regjeringen foreslår også å bruke 7 millioner kroner til å bygge lokaler i Oslo tingrett for å håndtere informasjon som er gradert til «strengt hemmelig».

– Domstolen skal sørge for viktig kontroll med E-tjenestens søk, innhenting og lagring av metadata fra grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Disse lokalene vil sikre at gradert informasjon ikke kommer på avveie, sier Mæland.

Bevilgningen skal gå til å etablere rettssal, teknisk rom og leserom som tilfredsstiller kravene til graderingsnivå «strengt hemmelig» etter sikkerhetsloven.