Økning på 130 millioner til domstolene og påtale­myndigheten

Justissektoren budsjettvinner

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Regjeringen foreslår en økning på 130 millioner kroner til påtalemyndigheten og domstolene i statsbudsjettet.

Det foreslås 20 mill. kroner til flere statsadvokater i Den høyere påtalemyndighet, 39 mill. kroner til flere påtalejurister i politiet og 71 mill. kroner til flere dømmende stillinger i domstolene.

– Rundt 30 flere påtalejurister, 10 årsverk hos statsadvokatene og 40 dommere vil sikre at ofre for kriminalitet får behandlet saken sin raskere i domstolene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag

Gjøres varig

Under koronapandemien har det hopet seg opp med saker i domstolene. Det kom derfor i vår økte bevilgninger til domstolene og påtalemyndighetene for å øke kapasiteten.

Nå foreslår regjeringen at bevilgningsøkningen til stillinger gjøres varig.

– Bevilgningsøkningen til bemanning utgjør sammen med tiltak knyttet til struktur og digitalisering en rekordstor og helhetlig satsing på domstolene. Dette vil føre til at saksbehandlingstiden i domstolene går ned og kvaliteten heves, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.