Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Økning på 130 millioner til domstolene og påtale­myndigheten

Justissektoren budsjettvinner

Onsdag, 7. oktober 2020 - 10:30

Regjeringen foreslår en økning på 130 millioner kroner til påtalemyndigheten og domstolene i statsbudsjettet.

Det foreslås 20 mill. kroner til flere statsadvokater i Den høyere påtalemyndighet, 39 mill. kroner til flere påtalejurister i politiet og 71 mill. kroner til flere dømmende stillinger i domstolene.

– Rundt 30 flere påtalejurister, 10 årsverk hos statsadvokatene og 40 dommere vil sikre at ofre for kriminalitet får behandlet saken sin raskere i domstolene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag

Gjøres varig

Under koronapandemien har det hopet seg opp med saker i domstolene. Det kom derfor i vår økte bevilgninger til domstolene og påtalemyndighetene for å øke kapasiteten.

Nå foreslår regjeringen at bevilgningsøkningen til stillinger gjøres varig.

– Bevilgningsøkningen til bemanning utgjør sammen med tiltak knyttet til struktur og digitalisering en rekordstor og helhetlig satsing på domstolene. Dette vil føre til at saksbehandlingstiden i domstolene går ned og kvaliteten heves, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021