– En stor styrking av påtale­myndigheten 

En synliggjøring av påtalemyndigheten i politiet, men fortsatt ikke som egen budsjettpost, sier justisministeren.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

– Er justis budsjettvinneren i år?

– Det er i alle fall en av dem og jeg er veldig fornøyd med det vi presenterer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til Juristen om statsbudsjettet for 2021.

– Alt i alt er dette et meget godt budsjett for justissektoren, sier hun.

Regjeringen foreslår en økning på 130 millioner kroner til påtalemyndigheten og domstolene.

Det foreslås 20 mill. kroner til flere statsadvokater i den høyere påtalemyndighet, 39 mill. kroner til flere påtalejurister i politiet og 71 mill. kroner til flere dømmende stillinger i domstolene.

Endrer ikke posteringene

– Dette at det foreslås å bruke 39 millioner kroner på nye påtalestillinger i politiet; vil påtalemyndigheten i politiet nå synliggjøres i politibudsjettet?

– Dette betyr ikke at vi endrer posteringene i budsjettet, slik jeg vet at Politijuristene har ønsket, men det er en stor styrking av påtalemyndigheten i politiet med rundt 30 nye stillinger. 

– Så det er mer en forventning om at det er slik pengene skal brukes i politiet?

– Dette er slik pengene skal brukes, fastslår Mæland. 

– I tillegg får den høyere påtalemyndighet økning på 20 millioner kroner, som skal gi rundt 10 faste statsadvokatembeter. Dette handler om at hele straffesakskjeden styrkes og ses i helhet, sier justisministeren.

Les også: – Så lenge man ikke har skilt ut dette i budsjettet er jeg redd vi nok en gang ikke vil få en reell økning. 

Domstolene

– Domstoladministrasjonen sier de er fornøyd i dag. Er det nok økning til å ta unna saker som har hopet seg opp under koronapandemien?

– Ja, dette er en god dag for domstolene når det gjelder å styrke både kvalitet og kapasitet. Vi får flere dømmende stillinger i domstolene og det er en satsning for å gjøre domstolene enda mer digitale. Når det gjelder digitalisering har vi jo dette året lært mer på to måneder enn vi har gjort på fem år. 

– I dette budsjettet får vi en helhetlig satsing på domstolene slik at saksbehandlingstiden går ned og kvaliteten heves.

Salærsatsen

– Men salærsatsen er det ikke en kraftig styrking av. Er ikke det betenkelig, når den har vært underregulert i flere år og advokatene sier det får konsekvenser for rettssikkerheten?

– Vi får ikke til alt i ett budsjett, men jeg har sagt at vi må jobbe videre med dette. Jeg har møtt Advokatforeningen om dette og vil drøfte det videre.

Budsjettet legger opp til en økning av rettshjelpssatsen med 2,4 prosent - fra 1060 til 1085 kroner. Justeringen er på linje med forventet lønnsvekst i samfunnet. 

«Advokatforeningen vil jobbe videre for å få en økning av den offentlige rettshjelpssatsen. Samtidig vil vi kreve at regjeringen setter fart i arbeidet med å heve inntektsgrensene for å kunne motta fri rettshjelp», skriver Advokatforeningen om salærsatsen.