Statsbudsjettet: – Håper forslaget er et varsel om økt satsing på domstolene fremover

Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad er glad for nye dommerstillinger og økt digitalisering – men sier det teknologiske etterslepet i domstolene er betydelig.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Ivar K. Iversen, Anne Horn, Ole Kristen Øverberg, Kristel Heyerdahl (nestleder), Kirsten Bleskestad (leder) og Henrik Bull. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Etter budsjettfremleggelsen i dag kan vi lese om «tidenes pengedryss over domstoler og påtalemyndigheten» og en statsråd som snakker om en «rekordstor og helhetlig satsing på domstolene.» Dommerforeningen håper årets budsjettforslag er et varsel om økt satsing på domstolene fremover, sier Kirsten Bleskestad til Juristen.

Dommerforeningens leder fremhever to forhold som er positivt: nye dommerstillinger og økt digitalisering. 

– Budsjettrammen har betydning for rettssikkerheten. Sakene i domstolene skal behandles på en god og rask måte, og tildelingen av midler er avgjørende for saksavviklingen. Dommerforeningen er derfor særlig glade over at det foreslås å gi domstolene en varig økning av dommerstillinger med 71 millioner kroner, sier hun.

Kirsten Bleskestad (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Teknologisk etterslep

Bleskestad påpeker at domstolene er helt avhengige av finansiering for å kunne fungere. 

– Det pågår en langsiktig satsing på å modernisere og effektivisere domstolene gjennom prosjekt digitale domstoler, men det teknologiske etterslepet i domstolene er betydelig, sier hun. 

– 42,6 millioner til å gjøre domstolene enda mer digitale er et viktig skritt i riktig retning. Det er helt nødvendig med ny digital teknologi for å forbedre domstolenes tjenester. Domstolene er kommet kort sammenlignet med flere andre offentlige virksomheter. 

Bleskestad sier det gjenstår mye her.

– Eksempelvis mangler vi fortsatt midler til lyd- og bildeopptak under hovedforhandlinger i sivile saker, slik vi har hatt plikt til etter loven siden 2008.