Advokat Erling Grimstad
Advokat Erling Grimstad

Kommune­sektoren: Mistanker om økonomisk kriminalitet blir ikke politianmeldt

– Det er vanskelig å se at kommunenes ledere har lært av tidligere saker i norske kommuner om misligheter og økonomisk kriminalitet, sier advokat Erling Grimstad.

Fredag, 19. juni 2020 - 6:50

I en intervjuundersøkelse foretatt blant 101 kommunedirektører/rådmenn og økonomidirektører i kommuner og fylkeskommuner oppgir 14 % at det har forekommet økonomisk kriminalitet på arbeidsplassen i løpet av de siste tre årene – og 6 % oppgir at det har vært mistanke om det. 

9 av 10 gransket eller undersøkte samtlige tilfeller, mens resterende gransket eller undersøkte flesteparten av mistankene.

Men når det gjelder anmeldelser til politiet, svarer bare rundt halvparten at de anmelder samtlige av tilfellene til politiet.

2 av 10 har ikke anmeldt noen av tilfellene, mens 1 av 10 har anmeldt en mindre andel.

Undersøkelsen er utført av Opinion i mai, på oppdrag fra advokatfirmaet Erling Grimstad og selskapet Inyett AS.

Nesten 50 % svarer at de har vært utsatt for svindelforsøk i 2019.

– Manglende tillit til at politiet har ressurser 

– Nedslående, sier advokat Erling Grimstad om at bare halvparten ifølge undersøkelsen valgte å politianmelde ved mistanke om økonomisk kriminalitet.

– Dersom mistanke ikke anmeldes, etterforskes eller granskes – finner sannsynligvis ikke kommunen ut av hva som har skjedd, hvem som er involvert, omfanget av saken, økonomisk skade eller hvordan det kan forebygges og motvirkes.

– Hva kan det skyldes at mange velger å ikke anmelde?

– Vanskelig å svare på. Dersom jeg skal spekulere vil jeg tro det har sammenheng med manglende tillit til at politiet klarere å avdekke hva som har skjedd eller manglende tillit til at politiet har ressurser til å prioritere saken.

– Hva kan konsekvensene bli?

– De ulovlige handlingene kan fortsette, med større skade og større omfang enn om de var stanset på et tidlig stadium.

– Hadde forventet at det stod bedre til

På spørsmål om verktøy for å forebygge økonomisk kriminalitet, svarer samtlige at det er utarbeidet etiske retningslinjer på arbeidsplassen, men kun 1 av 4 har utarbeidet indikatorer for å identifisere om økonomisk kriminalitet/misligheter skjer hos dem, ifølge undersøkelsen.

– Opplever du at kommunale virksomheter er naive? 

– Jeg hadde forventet at det stod bedre til. Det er vanskelig å se at kommunenes ledere har lært av tidligere saker i norske kommuner om misligheter og økonomisk kriminalitet.

Grimstad arbeidet både som etterforsker, påtaleansvarlig, aktor og som assisterende Økokrim-sjef, før han ble advokat.

Frykter omdømmetap

Undersøkelsen tar også for seg hva som oppleves som de største risikoene som følge av økonomisk kriminalitet. 

Økonomisk tap oppleves som den største risikoen, etterfulgt av omdømmetap og mistillit.

7 % er også bekymret for tap av data.

– Mange svarer omdømmetap som en risiko ved å bli utsatt for økonomisk kriminalitet – er det en grunn til at saker ikke anmeldes og blir kjent?

– Kanskje, svarer Grimstad, som sier han er overrasket over funnene i undersøkelsen.

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021