Pål Lønseth (Foto: Bernt Sønvinsen)
Pål Lønseth blir ny sjef for Økokrim etter Trond Schea. Bildet er fra 2012, den gang Lønseth var statssekretær i Justisdepartementet (Foto: Bernt Sønvinsen)

Pål Lønseth blir sjef for Økokrim

Den tidligere statssekretæren kommer fra jobben som advokat og partner i advokatfirmaet PwC.

Fredag, 12. juni 2020 - 12:50

Pål Kulø Lønseth er i statsråd utnevnt som sjef for Økokrim. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet beslutter.

Lønseth kommer fra stilling som advokat og partner i advokatfirmaet PwC, hvor han har vært siden 2014. Her har han ledet avdelingen Granskning & Compliance.

Lønseth var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra 2009 til 2013.

Han har jobbet som statsadvokat i periodene 2001 til 2005 og 2006 til 2009.

I 2005 til 2006 var han Legal Adviser i FN.

Lønseth har tidligere vært dommerfullmektig i Asker og Bærum herredsrett, og har jobbet i politiet som politifullmektig og politiadjutant.

Konstituert Økokrimsjef Hedvig Moe søkte ikke på jobben.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Politiet PFT
Politiets Fellestjenester
Søknadsfrist: 
02.07.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020