Pål Lønseth (Foto: Bernt Sønvinsen)
Pål Lønseth blir ny sjef for Økokrim etter Trond Schea. Bildet er fra 2012, den gang Lønseth var statssekretær i Justisdepartementet (Foto: Bernt Sønvinsen)

Pål Lønseth blir sjef for Økokrim

Den tidligere statssekretæren kommer fra jobben som advokat og partner i advokatfirmaet PwC.

Fredag, 12. juni 2020 - 12:50

Pål Kulø Lønseth er i statsråd utnevnt som sjef for Økokrim. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet beslutter.

Lønseth kommer fra stilling som advokat og partner i advokatfirmaet PwC, hvor han har vært siden 2014. Her har han ledet avdelingen Granskning & Compliance.

Lønseth var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra 2009 til 2013.

Han har jobbet som statsadvokat i periodene 2001 til 2005 og 2006 til 2009.

I 2005 til 2006 var han Legal Adviser i FN.

Lønseth har tidligere vært dommerfullmektig i Asker og Bærum herredsrett, og har jobbet i politiet som politifullmektig og politiadjutant.

Konstituert Økokrimsjef Hedvig Moe søkte ikke på jobben.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020