Advokat Marius Lindberg i Kreftforeningen. Foto: Tuva Bønke Grønning

Gir rettshjelp til kreftsyke: - Komplisert å navigere mellom ulike instanser

Hos Kreftforeningens rettshjelp opplever de ofte at personer som ikke har råd til advokat og er usikre på om de har rett til fri rettshjelp tar kontakt.

Onsdag, 29. juli 2020 - 7:33

Noen har også fått beskjed hos Pasientombudet at de ikke kan få hjelp der, forteller advokat Marius Lindberg.

Han er en av to fast ansatte som jobber med rettshjelp, sammen med over 100 frivillige.

Rettshjelptiltaket tilbyr hjelp til kreftpasienter og deres pårørende, og hjelp i fjor rundt 1100 personer.

 - En tredjedel av sakene er trygderelatert, en tredjedel handler om pasientrettigheter, som for eksempel fritt behandlingsvalg, medisiner eller pasientskadeerstatning, forteller Lindberg.

Denne saken stod i Juristens temautgave om rettshjelp. Les flere saker fra temautgaven om rettshjelp her

Komplisert regelverk

Den siste tredjedelen er kategorien «annet». Mye blir vanskelig når du er syk. Mange har spørsmål om arv.

- Vi er heldige som bor i Norge med et godt helsetilbud og sikkerhetsnett, men det gjør det også komplisert og vanskelig å navigere mellom kontorer og instanser, sier Lindberg.

- Vi opplever innimellom at folk med veldig perifer tilknytning til kreftsaken kontakter oss fordi de har fått avslag andre steder.

Kreftforeningen har gitt rettshjelp i over 20 år, men foreningens eget rettshjelpskontor ble opprettet i dagens form i 2011.

- Litt flåsete sagt, så jobber jo alle i Kreftforeningen mot å bli arbeidsledige, også vi som tilbyr rettshjelp, fordi vi ønsker at kreft og utfordringene det medfører skal ta mindre plass i folks liv. Jeg tror nok ikke vi legges ned over natta hvis lovforslaget vedtas, men det vil være veldig positivt om flere kan få hjelp, sier Lindberg om den nye NOU-en.

Han er positiv til at rettshjelpsutvalget blant annet foreslår økte beløpsgrenser og at flere sakstyper skal kvalifisere til rettshjelp.

- Vi synes det er veldig positivt at dette forslaget omsider kommer, og håper det kommer seg til Stortinget så raskt som mulig. Slik ordningen er i dag vil selv uføretrygdede og minstepensjonister falle utenom, sier han.

- Beløpsgrensa har stått stille siden 2000-tallet. Det er ekstra uheldig når alle andre ytelser øker. Det betyr at det hvert år er noen som kvalifiserte til fri rettshjelp i fjor som ikke gjør det i år. 

Ledige stillinger:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021