Rettshjelp

Rettshjelpsutvalget: Vil nå ut med rettshjelp til flere

Norge bruker rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men bare 9 prosent av den voksne befolkningen oppfyller de økonomiske vilkårene for slik rettshjelp.

Tok dissens i rettshjelps­utvalget: – En unik mulighet til å tenke nytt

Cathrine Moksness ønsker blandingsmodell – med både offentlig organisert førstelinjetjeneste og kjøp av tjenester hos privatpraktiserende advokater.

Cathrine Moksness

Utvalget for rettshjelp oppnevnt

Skal gjennomgå rettshjelpsordningen

Utvalg skal vurdere rettshjelpsordningen 

Dette mener juristene og organisasjonene et nytt utvalg må vurdere. 

– Uakseptabelt kutt i fri rettshjelp 

Regjeringen foreslår å kutte over 87 millioner i fri rettshjelp fordi man forventer nedgang i antallet som kvalifiserer til det. Curt A. Lier mener det er en feilslutning. 

– Behovet for rettshjelp øker  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) forteller om økning i antall henvendelser og stort behov for rettshjelp.