Videomøter erstatter reiser for advokatene i Legeforeningen. - Det vil vi nok ta med oss videre

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Frode Solberg er en av lederne for rundt 23 jurister ved advokatkontoret i Legeforeningen og har hendene fulle med en krevende korona-situasjon, et økende antall henvendelser fra medlemmene og alle de ansatte på hjemmekontor.

- Vi står med to bein i korona-krisa. Vi skal både få helsetjenesten til å fungere og passe på fagforeningsbiten. De glir over i hverandre og vi har opprettet flere nye grupper og prosjekter på tvers i sekretariatet i Legeforeningen, forteller han.

- Vi har hatt en kraftig økning i henvendelser. Det er nok færre «vanlige» henvendelser, men mange relatert til korona-situasjonen.

LES OGSÅ: Bruken av hjemmekontor blir viktigere fremover, også etter denne krisen

Video erstatter reiser

Tidligere har de hatt en ordning hvor de ansatte har hatt mulighet til å benytte seg av hjemmekontor når det passer seg, men også vært opptatt av at det er viktig for både arbeidsmiljøet og faglig utvikling å være mye på arbeidsplassen.

- Nå er jo det snudd helt på hodet, og hele sekretariatet sitter hjemme. Vi har heldigvis hatt et digitaliseringsprosjekt nylig, så vi er ikke avhengig av papirer i det hele tatt lenger. Vi hadde også økende antall videomøter før denne situasjonen, sier Solberg.

Størsteparten av de 23 juristene er advokater, og Solberg forteller at den største endringer er at all kontakt med klienter nå skjer over telefon, epost eller video.

- Tidligere har vi reist en del ut til medlemmer, men nå ser vi hvor enkelt videosamtaler fungerer og alle har blitt trygge på det. Det vil vi nok ta med oss videre etter krisa også. Vi har fått et vesentlig digitalt kunnskapsløft, sier han.

Som leder synes Solberg det er noe vanskeligere å ha oversikt over hva de ansatte jobber med, både på grunn av arbeidsmengden og på grunn av hjemmekontorsituasjonen.

- Men i all hovedsak fungerer det overraskende godt. Jeg vil si at for 90 prosent fungerer det veldig fint, sier han.

LES OGSÅ: Hos Fylkesmannen i Vestland brukte de lite hjemmekontor. Nå sitter alle hjemme

- Effektivt å sitte hjemme innimellom

Tina Elisabeth Ravn

Hos Helse Sør-Øst har juristene fått en god del nye arbeidsoppgaver og måttet legge annet til side de siste ukene.

Fra hjemmekontoret kan advokat Tina Elisabeth Ravn fortelle at det ikke er noen ny arbeidsform for de ansatte i den juridiske avdelingen, men at det er uvant å sitte alene hver eneste dag.

- Tidligere har det vært opp til hver enkelt, og de fleste har brukt hjemmekontor innimellom. Nå er det jo ikke opp til hver enkelt lenger, men det fungerer fint, sier hun.

- I vår virksomhet skjer det mye nå, og oppgavene er i stor grad berørt av situasjonen. Vi har måttet jobbe med andre ting enn vi pleier, og det er noe vanskeligere å planlegge.

Møtene skjer over Skype, og de har blitt kortere og flere enn tidligere.

- Vi har hatt gode systemer for dette hele tiden. Jeg har alltid syntes det er smart og effektivt å sitte hjemme innimellom, men ikke hver bidige dag. Jeg merker at telefonsamtalene til kollegaene blir litt lengre nå, sier Ravn.

En av utfordringene er at det er noe n vanskeligere å ha oversikt over hva de andre kollegaene jobber med.

- Men totalt sett har vi det egentlig veldig bra. Hjemmekontoret fungerer godt.