190 advokater på hjemmekontor: - Vi har samme produktivitet selv om alle sitter hjemme

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Sverre Tyrhaug har god kontroll fra hjemmekontoret, og forteller at det fungrerer bra selv om de rundt 190 advokatene nå jobber hjemmefra hele tiden.

Først ut et advokatfirmaet Thommessen.

De har de hatt mulighet til å benytte seg av hjemmekontor i mange år, og managing partner Sverre Tyrhaug tror alle de rundt 190 advokatene og svært mange i forretningsstøtte har som vane å bruke det jevnlig.

- Alle har laptop og mange har gode hjemmekontorløsninger. Alle småbarnsforeldre har allerede støtte til hjemmekontor. Før vi innførte hjemmekontormodus fra 12. mars, fikk også alle ansatte et lite budsjett for å kunne kjøpe utstyr til hjemmekontoret, som skjerm og tastatur, forteller han.

- Opprettholder produksjon

Tyrhaug forteller at det har fungert overraskende bra etter at alle de ansatte gikk i hjemmekontormodus for over to uker siden, også når det gjelder kommunikasjon.

- Vi møtes jo på en annen måte, digitalt. Vi bruker Microsoft Teams som hovedløsning til videomøter og intern kommunikasjon, og det fungerer veldig godt, sier han, og fortsetter:

- Det er mulig å opprettholde produktiviteten og samme kommunikasjonsnivå. Man vet nesten mer om hva kollegaene driver med nå enn før korona-tiltakene. Vi har hatt samme produktivitet selv om alle sitter hjemme.

Påloggingene viser at de fleste av de ansatte forsøker å holde seg til normale arbeidstider, og de aller fleste er på klokka 8.30. Det avholdes også oppstartsmøter om morgenen i alle teamene.

Faddere og mindre team

Tyrhaug er opptatt av at de ansatte har det bra og at de raskt skal kunne fange opp de som eventuelt blir syke eller opplever engstelse og uro rundt situasjonen.

- Vi har allerede et system med faddere, og nå har vi også laget flere mindre team. Det tekniske fungerer, produktiviteten er oppe og går, men vi må også sørge for at alle har det bra med seg selv i denne situasjonen.

- Det er også slik at ikke alle har like gode fasiliteter, med mulighet til å sette seg inn på et eget rom, hjemme. Vi må ha forståelse for at det er umulig å jobbe fulle arbeidsdager med barnehagebarn hjemme for eksempel. Vi må senke ambisjonsnivået for noen.

Tyrhaug peker på stabil teknologi og gode løsninger som suksessfaktorer for å få hjemmekontoret til å fungere. Han tror likevel det vil være utfordrende hvis alle ansatte blir sittende hjemme over lang tid.

- Det er viktig å kunne jobbe godt hjemmefra, men det er også viktig å kunne møtes.