- Juristene sitter ikke og blar i den røde bibelen lenger

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Anne-Louise Nore er leder for kompetansemiljøet Regelverk og rutiner i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Av de 30 ansatte er 17 jurister.

Flere av juristene jobber i ulike prosjekter og smidige produktutviklingsteam, der de bidrar med juridiske avklaringer for å transformere rettsregler inn i IT-løsninger som skal ut til brukere og saksbehandlere.

- Dette er en litt ny rolle for juristene, der de vanligvis sitter i åpne teamrom sammen med IT-utviklere, designere og andre, og lager løsninger sammen, forteller Nore.

LES OGSÅ: Juristforbundet har kartlagt juristers arbeidshverdag

Digitale gule lapper

Tilbakemeldingene så langt er at det fungerer overraskende godt å samarbeide i team også digitalt fra hjemmekontorene.

Anne-Louise Nore

- Mye av arbeidsdagen foregår i videomøter og de har mange verktøy som brukes, Teams og Slack brukes mye, men også Zoom og Messenger. I tillegg har de noe som heter Trello, som er en digital boardløsning hvor man fordeler oppgaver og også kan ha drodling med digitale gule lapper, sier Nore.

Nore mener juristene er vel så gode på det digitale som andre.

- De er jo vant med å finne avhandlinger og NOU-er på nett og bruker Lovdata daglig. De sitter ikke og blar i den røde bibelen lenger, sier hun.

Like god oversikt

I tillegg til jobben deltar flere av juristene i avdelingen nå på kompetansehevingsprogram internt, og enkelte tar semesteremne på universitetet, som en del av et kompetanseløft. Forelesninger og klasser går nå digitalt.

- Jeg synes jeg har like god oversikt over alle, og det er like mye kontakt. Men vi savner vel alle å gå litt rundt, ta den lille praten på kontoret og å kunne spise lunsj sammen. Hjemme må man selv passe på å ta pauser, få litt luft og ikke bare sitte foran PC-en.

- Mange har nok fått en aha-opplevelse med at hjemmekontor fungerer bedre enn de trodde, og selv om vi fremover i hovedsak skal jobbe fysisk sammen på arbeidsplassen, så tror jeg nok flere vil vurdere å benytte seg av hjemmekontor når denne situasjonen er over.