Fra lite bruk av hjemmekontor til alle hjemme: - Problemet er definitivt ikke at folk ikke har lyst til å jobbe

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Anne Kristin Eitungjerde er jurist og leder for seksjon kommunalforvaltning og samordning hos Fylkesmannen i Vestland. 21 av de 29 ansatte er jurister.

Eitungjerde forteller at de ansatte har laptoper og dockingstasjoner, men selv om de har hatt mulighet til å benytte seg av hjemmekontor tidligere, har det vært gjort i liten grad.

- Det har som regel vært på grunn av noe og i begrensede perioder, ikke som er villet arbeidssituasjon. Og stort sett har det nok vært i tillegg til kontortid, gjerne på kvelder og kanskje i helger, sier hun.

Sitter to steder

Juristene sitter både i Bergen og Leikanger, så å ha digitale møter og kommunikasjon er likevel ikke helt nytt for dem. Eitungjerde er veldig positivt overrasket over hvor raskt de ansatte tilpasset seg den nye situasjonen med å jobbe hjemmefra.

- Det gikk fra en dag til en annen, det gikk veldig fort. Folk har vært positive og tatt det veldig bra. Nå har vi til og med quiz på Skype. Vi må jo se hverandre litt og holde på noen vaner.

Eitungjerde har aldri vært i tvil om at juristene og de andre ansatte på avdelingen ville prestere like godt selv om de sitter hjemme.

- Det er veldig gjennomsiktig. Vi driver en butikk som stort sett består av saksbehandling, og jeg er ikke overrasket over at selve kjernejobben gjøres like godt. Men jeg er overrasket over hvor lett alle tilpasset seg den nye arbeidsformen, sier hun.

Effektive møter

Blant de ansatte har de noen som har blitt syke, mens noen har småbarn eller skolebarn hjemme som krever en del oppmerksomhet,

- Dette er en felles dugnad, og vi kan ikke forvente at de med småbarn hjemme klarer å jobbe 100 prosent akkurat nå, men vi forventer at de legger til rette hverdagen mest mulig. Problemet hos oss er definitivt ikke at folk ikke har lyst til å jobbe.

Som en mulig positiv konsekvens av hjemmekontorsituasjonen peker Eitungjerde på at de kanskje vil bli mer kritiske til hvor mye tid møtevirksomhet skal ta og hvordan man kan organisere seg mer effektivt.

- På kort sikt tror jeg mange går inn i dette med positivitet og dugnadsånd, men i lengden vil det nok bli litt brakkesyke og ensomt med manglende abreidsmiljø, selv med kaffemøter på Skype.