Jusstudiet i Bergen er landets nest mest populære studievalg

Master i rettsvitenskap er fortsatt blant landets aller mest populære studier, viser de nye tallene fra Samordna opptak. 

Juridisk fakultet UiB
Juridisk fakultet UiB

Fredag kom tallene fra Samordna opptak som viser at over 150.000 har søkt høyere utdanning, noe som er en økning på rundt 12.000 fra i fjor. 

LES OGSÅ: Dette er jusstudentenes drømmearbeidsplasser

Det er spesielt helsefagene som har hatt en kraftig økning i antall søkere, viser de ferske tallene. Det er imidlertid siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole som har flest søkere som har satt opp studiet som førstevalg. 

Tett etter følger rettsvitenskap i Bergen, og deretter i Oslo (oppstart høst) på andre og tredjeplass med henholdsvis 1968 og 1888 søkere med studiet som førstevalg. 

Dekan på juridisk fakultet ved UiB, Karl Harald Søvig, sier på universitetets nettsider at søkertallene er svært gledelig. 

- Den ekstraordinære situasjonen har vist hvordan samfunnet styres gjennom rettsregler. Rettsstaten er viktig, både i hverdagen og i krisetider, sier Søvig.

592 søkere har oppgitt rettsvitenskap ved UiO med oppstart våren 2021 som førstevalg, mens 580 søkere har oppgitt rettsvitenskap i Tromsø som førstevalg.

Også i år er det overvekt av kvinnelige søkere til rettsvitenskapstudiet. 

De 10 studiene med flest førstevalgssøkere

  1. Siviløkonomutdanningen ved NHH - 2112 søkere
  2. Rettsvitenskap ved UiB - 1968 søkere
  3. Rettsvitenskap ved UiO - 1888 søkere
  4. Sykepleie ved OsloMet - 1365 søkere
  5. Medisin ved UiO (høst) - 1236 søkere
  6. Sykepleie ved NTNU - 1140 søkere
  7. Arkitekt ved AHO - 1133 søkere
  8. Psykologi profesjon ved UiT - 1129 søkere
  9. Sykepleie ved HVL - 1121 søkere
  10. Kriminologi, årsenhet ved UiO - 1120 søkere 

Nytt kriminologi-studium

På tiendeplass over de mest populære studiene finner vi den helt nye årsenheten i krimonologi ved Universitetet i Oslo.

Til universitetets nettsider forteller fagansvarlig Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus at de regnet med en viss interesse for årsenheten ettersom bachelorprogrammet i kriminologi har vært et svært populært studie i mange år. 

- Ja, vi så for oss at det kunne bli et populært studietilbud, men vi hadde ikke drømt om slike søkertall, sier hun.

Det var alstå 1220 søkere som satte opp årsenheten som førstevalg. 

Mange vil imidlertid bli skuffet, da det bare er planlagt for 24 studieplasser.