«Hva med studentene som snart er ferdigutdannet og skal starte i full jobb?»

Juristforbundets studentseksjon etterlyser tiltak som dekker denne gruppen arbeidstakere, skriver leder Sondre Lie.

Det har vært stort fokus på studenter som har mistet ekstrainntekten sin som følge av koronakrisen. Men hva med studentene som snart er ferdigutdannet og skal starte i full jobb? 

Et av kravene for å få dagpenger ved permittering, er at du har hatt en inntekt fra lønnet arbeid på minst 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av de 36 siste månedene.

Beløpet tilsvarer ca. kr. 75 000 det siste året eller ca. kr. 225 000 de siste tre årene.

Kravet gjør at nyutdannede studenter som allerede har fått jobb, men på grunn av koronakrisen får utsatt oppstart eller blir permittert før de har startet, havner i en mellomstilling som ikke er dekket av noen tiltak.

De blir verken dekket av tiltak for studenter eller for permitterte med mindre de har hatt deltidsjobb og har tjent en sum som er forholdsvis høy for en fulltids jusstudent.

Denne gruppen har hatt en forventing om arbeidsinntekt og har i likhet med alle andre utgifter til husleie, strøm, mat og annet. Forskjellen er at de verken får studielån eller dagpenger.

Situasjonen er ekstraordinær, og ingen kunne forutse at vi skulle havne i denne krisen på forhånd. Det er heller ingen som vet hvor lenge den vil vare og hvilke økonomiske konsekvenser den vil få, verken for bedrifter eller privatpersoner.

Juristforbundets studentseksjon etterlyser tiltak som dekker denne gruppen arbeidstakere.

I dag er kravet til inntekt for å ha rett til dagpenger absolutt. Som følge av situasjonen vi er i, burde det være rom for å gjøre unntak som innebærer at også denne gruppen får rett til dagpenger.

Heldigvis kan medlemmer av Juristforbundet som opplever at arbeidsgiver trekker seg fra en inngått arbeidsavtale eller blir sagt opp kort tid etter oppstart, kontakte Juristforbundets advokatkontor for gratis, juridisk bistand.