Wiggo Storhaug Larssen leder Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Dommer­foreningen advarer mot forhastede krise­tiltak i domstolene 

Er skeptisk til forslag om å sette rett uten meddommere under koronakrisen. – Lekmannselementet er et av grunnlagene for den tillitten norske domstoler har.

Onsdag, 18. mars 2020 - 14:17

På grunn av koronaviruset er domstolene i en vanskelig situasjon og aktiviteten er skrudd ned til et minimum. I denne situasjonen har Domstoladministrasjonen (DA) kommet med flere forslag – som redusert bruk av meddommere og ny hjemmel for lukkede dører.

Dommerforeningen advarer mot forhastede tiltak og fremholder at det er viktig med åpne prosesser.  

Det var Rett24 som først omtalte DAs forslag til tiltak for å få virksomheten i gang igjen.

I en liste som er sendt til Justisdepartementet foreslås blant annet utvidet bruk av skriftlig behandling, forenklede signaturløsninger og mer bruk av fjernmøteløsninger i rettsmøter.

Blant forslagene er også utvidet adgang til å sette rett uten meddommere.

– Det øker smitterisikoen ganske mye når man skal ha inn to meddommere der oppe på dommerbordet, sier DAs direktør Sven Marius Urke til Rett24.

– Regner med at forslaget legges bort

Wiggo Storhaug Larssen, leder av Dommerforeningen, sier til Juristen at det er positivt at DA har tatt initiativ til tiltak, men advarer mot forhastede fullmakter.

– Det er tatt initiativ til å få rettstaten opp å gå og det er bra. Forslag til mer bruk av skriftlighet og bruk av elektroniske signaturer er viktig i den sammenheng.

Men når det gjelder dette forslaget med lekdommerne, er vi i Dommerforeningen skeptisk. Vi regner med at dette forslaget legges bort. Lekmannselementet er et av grunnlagene for den tillitten norske domstoler har, sier Larssen.

– Det bør være håndterbart å ha to lekdommere i tingretten.


Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

Ønsker åpen prosess

Lederen for Dommerforeningen er opptatt av åpenhet og debatt om eventuelle inngripende tiltak.

– Vi vet jo lite av hva man ser for seg av fullmaktslovgivning og skulle gjerne sett en mer åpen prosess. Man må forsikre seg om at det ikke nå gjøres noe som setter domstolenes uavhengighet ut av spill. Initiativene må komme fra domstolene selv. Vi må ha åpenhet om det som skjer og en debatt om tiltakene.

Dommerforeningen har bedt DA om å innkalle til møte i samarbeidsrådet, der Dommerforeningen og de andre foreningene deltar.

– Jeg vil berømme DA for å ha satt i gang dette arbeidet, for vi er nødt til å ha rettstaten opp å gå. Men vi må også ha rettsikkerhetsgarantier, sier Larssen. 

– Det er også viktig å understreke at vi her snakker om tidsbegrensede tiltak. Det kan ikke strekke seg lenger i tid enn nødvendig.

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021