Sverre Bromander leder Juristforbundet - Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Tillits­valgt i korona­pandemien: – Vår rolle viktigere enn noen gang

– Vi skal fortsette å være tillitsvalgte, kanskje mer enn noensinne.

Mandag, 16. mars 2020 - 9:45

På grunn av koronaviruset har Juristforbundet besluttet å avlyse alle arrangementer som skulle ha funnet sted i enten mars, april eller mai.

«Når vi nå går til det drastiske skrittet å avlyse samtlige arrangementer ut mai er det for å bidra til å redusere og forsinke spredningen av viruset», meldte forbundet i forrige uke.

En av de store medlemsseksjonene i Juristforbundet, Juristforbundet - Stat, må avlyse alle kurs, samlinger, seminarer og konferanser.

– Vi ber om at all møtevirksomhet som ikke er absolutt nødvendig utsettes, om det ikke allerede er gjort. Det er ikke noe behov for styremøter og tilsvarende nå i medlemsforeningene.

– Ekstern møtevirksomhet bør begrenses til et minimum og bare det absolutt nødvendige, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat.

– Vi tillitsvalgte i Juristforbundet følger myndighetenes påbud, råd og anbefalinger, og vi skal gå foran som gode eksempler, sier han. 

– Viktigere enn noen gang

– Hvordan skal dere utøve tillitsvalgtrollen framover?

– Vi slutter ikke å være tillitsvalgte, vi må bare utøve vår virksomhet innenfor de rammene som de ansvarlige myndigheter setter opp, og som vi forholder oss lojalt til. Vi skal være ansvarlige, lojale og fornuftige. Motivasjonen for de fleste tillitsvalgte er jo gjerne at de er ekstra opptatt av sitt samfunnsansvar og sin mulighet til å bistå og ivareta andre. 

Bromander mener de tillitsvalgte er svært viktige i situasjonen arbeidslivet er inne i nå.

– Vår virksomhet som tillitsvalgte er kanskje viktigere enn noen gang, både for våre medlemmer og for å bistå og bidra til at de etatene vi utøver våre verv i kommer seg igjennom krisen på en best mulig måte. Vi skal derfor fortsette å være tillitsvalgte, kanskje mer enn noensinne, sier han.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Økokrim
ØKOKRIM
Søknadsfrist: 
17.01.2021
LOGO Council of Europe
Council of Europe, Directorate of Human Resources
Søknadsfrist: 
18.01.2021
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist: 
21.01.2021
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021