Wiggo Storhaug Larssen (t.v.) og Sverre Bromander (Foto: privat)
Wiggo Storhaug Larssen (t.v.) og Sverre Bromander (Foto: privat)

Arbeids­dagen på hjemme­kontoret

– Situasjonen er ny og uvant, og mye er usikkert. Det er jo svært krevende i seg selv.

Fredag, 20. mars 2020 - 12:50

Hvordan er arbeidsdagen på hjemmekontor under koronakrisen?

Send Juristen et bilde og noen ord om arbeidshverdagen din - til redaksjonen@juristen.no

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat

Sverre Bromander (Foto: privat)
Sverre Bromander (Foto: privat)

«Situasjonen er ny og uvant, og mye er usikkert. Det er jo svært krevende i seg selv. Jeg forsøker å opprettholde arbeidsdagen som best jeg kan på hjemmekontor, samtidig som jeg driver hjemmeundervisning av de to gutta mine i 2. og 5. klasse. Det er utfordrende, da deres hjemmeundervisning alene kan ta mye av dagen.

Jeg håper arbeidsgivere rundt omkring ser at deres arbeidstakere nå er omsorgspersoner og substitutt for skolen også i arbeidstiden. Det må hensyntas når man vurderer hva den enkelte arbeidstaker kan få gjort i disse dager.

Jeg er bekymret for at mange arbeidstakere sliter seg helt ut nå, som omsorgspersoner om dagen og arbeidstakere om kvelden.

Moren deres er sykepleier og er sårt trengt av og i samfunnet om dagen, så da kan jeg best gjøre min del her hjemme og la henne fokusere fullt og helt på jobben i helsevesenet.  

Tillitsvalgtsvirksomheten skal opprettholdes og vi skal samtidig utvikle og forbedre Juristforbundet og tilbudet til medlemmene. Vi har full kontroll på vår del av Juristforbundet, vi møtes digitalt og holder tett kontakt.

Denne situasjonen krever at vi tenker nytt og tenker kreativt. Vi vil helt sikkert lære veldig mye av denne situasjonen, og formentlig vil vi kunne få helt andre arbeidsmetoder implementert i arbeidshverdagen vår også når vi er tilbake til det normale.»

 

Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen, leder i Den norske Dommerforening

Wiggo Storhaug Larssen (Foto: privat)
Wiggo Storhaug Larssen (Foto: privat)

«Jeg har vært etablert på mitt hjemmekontor i Bergen siden midten av forrige uke, dels med karantene.

Jeg har god assistanse fra Balto, en godt voksen engelsk mastiff på nesten 100 kilo.

Det er travle dager i Dommerforeningen, med bl a høring om domstolstruktur, forslag til revisjon av sidegjøremålsreglene og ikke minst forskjellige spørsmål knyttet til korona-krisen. I dag skriver jeg på en høringsuttalelse til koronalovforslaget.»

 

Sondre Lie, leder av Juristforbundet - Student

«Studiehverdagen for meg og alle landets studenter er plutselig blitt helt annerledes. Det å skulle studere hjemme istedenfor på studiestedet kan være utfordrende. Jeg prøver likevel å opprettholde en normal hverdag.

Her har jeg rigget meg til i kjøkkenhjørnet hvor jeg veksler mellom å jobbe med dynamisk tingsrett og diverse for å utvikle og forbedre Juristforbundet - Student og tilbudet vårt til studentene.

Sondre Lie (Foto: privat)
Sondre Lie (Foto: privat)

Arrangementer og annen aktivitet lokalt på fakultetene er avlyst og det krever at vi tenker nytt og annerledes for å være synlige og bidra positivt overfor studentene. Vi har møter digitalt og opprettholder kontakt innad i seksjonen og gjør det vi kan for å gjøre det beste ut av situasjonen»

Hvordan er din arbeidsdag på hjemmekontor?

Send Juristen et bilde og noen ord til redaksjonen@juristen.no

 

Ledige stillinger:

LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
25.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
25.05.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Longyearbyen
Longyearbyen Lokalstyre
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO NVE
NVE Reguleringsmyndigheten for energi - RME
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020