Sikkerhets­myndighet gir råd til sårbare hjemme­kontor

Den økte bruken av hjemmekontor som følge av korona-pandemien øker faren for å bli utsatt for dataangrep, mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som har samlet råd til de mange som nå jobber hjemmefra.

Datasikkerhet
Ifølge NSM skal senteret være en kilde til rådgivning innenfor og utenfor sikkerhetsloven (Foto: Pixabay)

Regjeringen ga fredag NSM fem millioner ekstra til bekjempelse av kriminelle som utnytter situasjonen til svindel av enkeltpersoner og bedrifter.

– Vi ser tilfeller der kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen til blant annet svindelforsøk. Regjeringen bevilger 5 millioner kroner til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for å styrke varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI) ved å anskaffe flere VDI-sensorer til samfunnskritiske sektorer og virksomheter, heter det i regjeringens pressemelding om dette.

– I denne tiden hvor vi i stor grad jobber på hjemmekontorløsninger, er det viktig at både næringslivet og arbeidstakere har økt årvåkenhet for digital sikkerhet, sier justis og beredskapsminister Monica Mæland.

Potensielt sensitive data

På sin hjemmeside gir Nasjonal sikkerhetsmyndighet råd knyttet til økt bruk av hjemmekontor, og skriver blant annet:

«Data som potensielt er sensitive kan nå bli behandlet og lagret på utstyr eller på lokasjoner som ikke er en del av virksomhetens hovedsystem og ikke under tilfredsstillende kontroll.»

Alle NSM sine råd til økt vern av hjemmekontoret er å finne her.