Student Sindre Buer, Daniel Engehagen og Torill Christine Edvardsen fra Nav, studentene Anine Svarstad og Pernille Neple Poppe. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Vil simulere en NOU-prosess og gjøre det så virkelighetsnært som mulig

Fire studentgrupper har laget de første JOU-ene (Jusstudentenes offentlige utredninger) for Nav, Bymiljøetaten, WWF og JURK og Juss-buss.

Mandag, 16. desember 2019 - 6:15

- Det var til å begynne med vanskelig å forstå konseptet og mandatet. Det var mye teknisk, men det har vært utrolig spennende, sier jusstudent Sindre Buer.

Sammen med Pernille Neple Poppe, Anine Svarstad, Åse Haram og Sofie Stavang har han i høst jobbet med en såkalt JOU (Jusstudentenes offentlige utredning) på oppdrag fra Nav gjennom valgfaget lovlab.

Utgangspunktet fra Nav var et ønske om at ulike livshendelser i større grad skal fanges opp og utløse ytelser fremfor at brukerne selv må søke. Et eksempel på en ytelse som fungerer slik i dag er barnetrygd.

- Vi måtte finne ut av hva en hendelse faktisk er. EU har definert ulike livshendelser som å gifte seg, få barn, få jobb, miste jobb og så videre, men det er jo ikke alle hendelser som har noen ytelse knyttet til seg. Vi fokuserte på hvordan man kan regulere hendelser og hvilken lovgivning som kan være aktuell, forteller Neple Poppe.

Studentene har blant annet laget flere ulike modeller og skrevet et lovforslag.

- Juristene bakpå

- Teknologisk er det mulig å gjøre dette i større grad – at vi lytter til en strøm av informasjon og foretar oss noe når vi ser at en viss type hendelse finner sted, som å få, miste jobben og så videre, sier Daniel Engehagen.

Han er leder for elektronisk samhandling i Nav og sjefsinformasjonsarkitekt. Sammen med Torill Christine Edvardsen, som er jurist i Nav, var han tilstede da studentene presenterte deler av utredningen onsdag denne uka.

Engehagen påpekte at verken kunstig intelligens eller digitalisering er noe nytt, men at det utfordrende er at flere ting «treffer det offentlige» samtidig og at forventningene i befolkningen blir høyere.

- Det er som den perfekte storm som kommer mot det offentlige. Hvordan skal vi rigge oss? Vi ser store utfordringer, og det hjelper ikke å gjøre små grep her, sier han.

Engehagen og Edvardsen forteller at de er imponert over studentene og tror JOU-en vil bli et godt utgangspunkt for videre arbeid og kanskje vil bli sammenlignet med en NOU på et senere tidspunkt.

Edvardsen i Nav forteller at de opplever at forventningene fra brukerne stiger veldig når det gjelder det teknologiske, men at selv om teknologene ser løsninger henger jussen bakpå.

- Det er stort behov for gode jurister på dette områder, sier hun.

Fire studentutredninger

Studentene presenterte onsdag sin JOU for oppdragsgiver.
Studentene presenterte onsdag sin JOU for oppdragsgiver.

I tilleg til studentgruppa som har jobbet med JOUen for Nav var det grupper som presenterte JOU om klimalov for kommuner på oppdrag fra WWF, mikromobilitet og el-sparkesykler på oppdrag fra Bymiljøetaten og ny rettshjelpslov på oppdrag fra JURK og Juss-buss.

Faglærer i Lovlab ,Jon Christian Nordrum, forteller at de gjennom faget Lovlab ønsker å simulere en NOU-prosess og gjøre det så virkelighetsnært som mulig.

Kurset ble gjennomført for første gang i år, men skal videreføres også neste høst.

- Vi startet med et krasjkurs i lovgivningslære for å gi studentene noen verktøy. I en NOU-prosess jeg nylig har vært med på gikk arbeidet over to år med ti eksperter. Det var nesten 50 timer bare med språkjobbing. Så det er klart et er utfordrende å simulere dette på såpass kort tid, sa han.

- Men jeg tror studentene i lovlab har fått en annen og verdifull innsikt i utfordringer fra lovgivers side sammenlignet med studenter som ikke har hatt kurset.

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022