Sverre Bromander er leder av Juristforbundet - Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Hoved­oppgjør i staten: Inviterer til å komme med forslag til krav

Juristforbundets tillitsvalgte er nå invitert til å komme med innspill og forslag foran vårens hovedoppgjør.

Onsdag, 29. januar 2020 - 11:44

Årets tariffoppgjør i staten er et hovedoppgjør. Det betyr at hele hovedtariffavtalen er gjenstand for revisjon – i tillegg til det økonomiske kravet. 

Juristforbundet har nå sendt ut en «kravsinvitasjon» til sine tillitsvalgte i staten – som forbundet skal bruke som grunnlag til utforming av Juristforbundets krav inn mot Akademikerne og videre inn i tariffoppgjøret.

Fristen for å komme med innspill er 24. februar. 

Går bredt ut

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat, forteller at man i år går bredt ut for å få innspill foran tariffoppgjøret.

– Vi forsøker til vanlig å rendyrke tjenestevei, og la lokal leder for en medlemsforening eller kontaktsted være bindeledd videre ut i organisasjonen. Men i år har vi valgt å sende dette ut til alle tillitsvalgte i staten, sier han. 

Tanken er å få enda flere innspill enn tidligere.

– Vi synes vi vanligvis får såpass få innspill til vårt krav at vi i år forsøker noe nytt ved å sende det ut til alle, i håp om at dette vil starte flere prosesser innad i de ulike foreningene, som igjen vil føre til flere forslag, sier Bromander.  

Hvordan det virker lokalt

– Hva ønsker dere som er sentralt tillitsvalgte svar på og innspill om? 

– Vi ønsker mange innspill, men det er særlig to områder jeg ønsker å fremheve, fordi det kanskje er lett for tillitsvalgte å tenke at det ikke er viktig i det store bildet:

– For det første hvordan avtalen, og for så vidt forhandlingene, virker lokalt hos de enkelte. Hva må våre forhandlere bruke tid på, hva er positivt og hva er negativt og hva er krevende? 

– For det andre innspill på det som kanskje virker selvsagt, det man tenker på som selvfølgeligheter, og som de tillitsvalgte tenker at «slik er det overalt» og «dette blir jo tatt tak i uansett om vi sier det eller ikke».

– Det er veldig viktig for oss å få disse tilbakemeldingene for å få et best mulig inntrykk av utfordringene, selv om de skulle være kjente.

Håvard Holm
Juristforbundets president Håvard Holm under fjorårets tariffkonferanse. I år foregår konferansen 3. - 4. mars (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Tariffkonferanse i mars

Juristforbundets krav vil bli gjennomgått og behandlet under forbundets tariffkonferanse 3. – 4. mars.

Deretter er frist for oversendelse av Juristforbundets krav til Akademikerne 20. mars 

Vårens hovedoppgjør starter med et åpningsmøte i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) i april og fristen for å komme til enighet er midnatt 30. april. 

Egne stillingskoder

– Jeg skal ikke forskuttere behandlingen av vårt krav, men de siste årene har vi jo krevd egne stillingskoder for jurister. Den senere tid, ikke minst EØS/NAV-saken, viser at det nå er helt påkrevd, sier Sverre Bromander.  

– Både ledelsen og medarbeiderne internt i en etat, og ikke minst borgerne og brukerne av statlige etater, må nå få vite hvem som er jurister og om jurister har vært involvert i vurderingene eller fattet vedtaket. Samfunnet har vist at det trengs mer juss, slik at det ikke blir for stor forskjell på det å ha rett og få rett, sier Bromander.  

Vårens tariffoppgjør i staten:

  • Juristforbundets tillitsvalgte lokalt er invitert til å komme med innspill til krav foran tariffoppgjøret – med frist 24. februar.
  • Kravene blir behandlet i styret i Juristforbundet – Stat og et forslag til krav til Akademikerne legges fram på Tariffkonferansen 3. – 4. mars.
  • Etter behandling på konferansen vedtar Juristforbundet – Stat endelig krav som oversendes Akademikerne – Stat.
  • Akademikerne – Stat beslutter deretter hva som skal være det endelige kravet fra Akademikerne.
  • Kravet overrekkes av Akademikerne til forhandlingsmotpart Staten ved åpning av forhandlingene i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) i april.
  • Frist for å komme til enighet er 30. april kl. 24.00.
  • Dersom partene ikke kommer til enighet går oppgjøret videre til tvungen mekling.

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020