Ragnhild Hennum
Ragnhild Hennum (Foto: UiO)

Ragnhild Hennum blir ny dekan 

Nå foreligger resultatet fra dekanvalget i Oslo.

Fredag, 25. oktober 2019 - 11:45

Det juridiske fakultet i Oslo får ny dekan.

Med 76,6% av stemmene ble Ragnhild Hennum, som er professor ved Institutt for offentlig rett, og hennes prodekaner Tarjei Bekkedal (studier) og Vibeke Blaker Strand (forskning) valgt for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023.

Dekanvalget er det første i fakultetets historie med mer enn én kandidat.

Hennums motkandidat var Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Nordisk institutt for sjørett.

Michalsen takket nei

Ragnhild Hennum fikk 67,35 prosent av studentenes stemmer og 74,40 prosent av de vitenskapelig ansattes stemmer.

Tilsvarende tall for Trine-Lise Wilhelmsen var 32,65 prosent og 25,60 prosent.

Nåværende dekan Dag Michalsen takket nei til å stille til gjenvalg og fire nye år som dekan.

Michalsen har vært dekan siden 2016. Da overtok han etter Hans Petter Graver som hadde sittet i vervet i åtte år.  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020