AI og «Big Data»:- Uheldig at kunnskap med så stor etterspørsel mangler hos studentene

Over 70 prosent av jusstudentene tror enklere juridisk rådgivning vil bli mat for kunstig intelligens, men bare 17 prosent mener de selv har god kunnskap om temaet. 

Sofie Rosvoll. Foto: Tuva Bønke Grønning
Sofie Rosvoll (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Legal tech og digitalisering er ord som brukes og diskuteres ofte om dagen, men hvor god kunnskap mener egentlig jurister selv at de har om temaet?

I en undersøkelse gjennomført av Zynk på vegne av Juristforbundet svarte 2256 medlemmer på spørsmål om teknologi og juristprofesjonen.

Til tross for at det brukes en god del roboter, automatisering og mange vurderer å begynne og bruke kunstig intelligens, kan det virke som juristene ikke har spesielt god tro på egne teknologikunnskaper.

På spørsmål om hvordan de vil vurdere egen kunnskap om «kunstig intelligens, maskinlæring, stordata og andre former for ny datateknologi» svarer kun i underkant av ti prosent at de har god kunnskap.

36 prosent svarer at de har noe kunnskap, mens over halvparten mener de har ingen (13 prosent) eller begrenset kunnskap (39 prosent).

Les om jusstudentene som utarbeidet et program som skal regne ut arv for en bruker uten jusskompetanse.

Studentene skiller seg ut

Blant de unge håpefulle jusstudentene er tallet som mener de har god kunnskap noe høyere, men likevel bare på 17 prosent.

- Det er uheldig at denne kunnskapen som det er stor etterspørsel på, mangler hos studentene. Disse emnene må i større grad inn på fakultetene, sier Sofie Rosvoll, leder for Juristforbundet Student.

- Det bør være en rød tråd mellom hva vi lærer på universitetene og kompetansen arbeidsmarkedet etterspør . Samtidig er dette et felt i stadig utvikling, og det har frem til nå vært vanskelig for universitetene å lære oss noe spesifikt om AI og juss, mener hun.

Rosvoll mener likevel situasjonen er «på bedringens vei», og synes universitetene i stor grad gjør det de kan for å gjøre studentene relevante og oppdaterte også på teknologi.

- Juridisk rådgivning med AI

I undersøkelsen svarer 71 prosent av studentene at de tror enklere juridisk rådgivning vil bli mat for kunstig intelligens i femtiden.

Les om Huseiernes Landsforbund som i fjor høst lanserte landets første juridiske chatbot 

72 prosent mener det samme om administrative/merkantile oppgaver og 62 prosent om saksbehandling. Kun 3,8 prosent mener domsavgjørelser vil avgjøres ved hjelp av kunstig intelligens.

Rosvoll i Juristforbundet understreker at hun ikke tror det mangler på teknologikunnskaper hos jusstudentene, men at få kan mye om kunstig intelligens, maskinlæring og stordata.

- Dagens studenter er jo oppvokst i en digital verden, og jeg håper og tror at de er mindre redd for ny teknologi og lærer raskt, sier hun.

 

Tags