Tale Skjølsvik, OsloMet
Tale Skjølsvik (Foto: OsloMet)

- Noen år i en «legal tech start up» gjør deg attraktiv som jurist

Tale Skjølsvik tror det hierarkiske systemet i jusverdenen står for fall.

Tirsdag, 27. november 2018 - 10:53

- Å jobbe noen år i en «legal tech start up» kan gjøre deg attraktiv som jurist i fremtidens arbeidsmarkedet. Mange vil ønske å ansette folk med teknologikompetanse og forståelse og man vil med stor sannsynlighet være attraktiv for advokatfirmaene, sier Tale Skjølsvik.

Les mer om “legal tech” her

Hun er professor i informasjonsteknologi ved OsloMet og har en doktorgrad i strategi fra BI. Skjølsvik jobber for tiden med å lage en global database over »legal tech» oppstartsselskaper.

Skjølsvik skal se på selskapenes forretningsmodell, hvilken teknologi de bruker og om det er jurister eller teknologifolk som er gründerne.

- Det vil oppstå mange nye spennende arbeidsplasser for jurister i årene som kommer, sier hun.

Muligheter

Torsdag denne uka skal Skjelsvik snakke om nettopp juridiske tjenester i endring under arrangementet «Bobler og paragrafer – innovasjon i den juridiske verden» i regi av Juristforbundet .

- Det vil skje mange endringer for dagens jurister. Mitt råd er å se på det som et stort potensiale for både å lære seg teknologi og for å forståjuridiske problemstillinger bedre, sier hun.

- Det vil også dukke opp mange nye juridiske problemstillinger knyttet til ny teknologi: hvordan skal dette reguleres, hva er lov og hva er ikke lov?

- Hierarki for fall

Mange av dagens studenter vil møte et annerledes og også tøffere arbeidsmarked. 

- Det hierarkiske systemet i jusverdenen står nok for fall, selv om det vil ta tid. Dette kan være en god mulighet for de yngre som har relativt få innarbeide rutiner og som evner å tilegne seg ny kompanse raskt. De kan, hvis de vil, få en sentral plass i en bransje hvor noen enkeltpersoner og seniorer har tatt stor plass og hatt mye makt, sier Skjølsvik.

Hun mener den teknologiske utviklingen gir de unge er mulighet til bidra og markere seg i større grad tidlig i karrieren.

- Når det er sagt er ikke dette bare de unges ansvar. Det blir stadig viktigere å forstå hvordan man skal nyttiggjøre seg av forskjellige typer kompetanse og å få til bedre samhandling på tvers av generasjoner og organisasjoner.

- Juristen rammer inn

I forbindelse med sitt arbeid og forskning har Skjølsvik vært ute hos mange norske advokatfirmaer og vært i kontakt med legal tech-firmaer nasjonalt og internasjonalt.

Hun forteller at det skjer mye utvikling og at stadig flere er opptatt av å gjøre juridiske prosesser enklere ved hjelp av teknologi. Det er blant annet fokus på bedre og digitale kontrakter, å gi kundene mer tilgang på informasjon og å tenke forebyggende for å hindre at man kommer til et punkt hvor det oppstår en rettstvist.

- Juristen har ekstremt mye å bidra med når det gjelder  hvordan man rammer inn en sak og for å forstå hvor skoen trykker. Selv om en del prosesser blir enklere er vi langt fra å erstatte en jurist med en maskin, sier hun.

Paneldebatt

Under torsdagens arrangement vil også professor i innovasjon ved BI, Peder Inge Furseth, skal snakke om innovasjon, kultur og verdiskapning.Etter foredragene vil Skjølsvik lede et debattpanel med juridisk direktør i DnB, Audun Moen, advokat og daglig leder i BAHR Leap, Elise Johnsen Kirkhus, teknologidirektør i Microsoft Shahzad Rana og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022