Marianne Rustberggard er studentombud ved UiO. Foto: Tuva Bønke Grønning

Nå har alle studenter lovfestet rett på student­ombud

Den nye paragrafen i universitets- og høyskoleloven trådte i kraft 1. august.

Onsdag, 28. august 2019 - 7:25

Studentene som i disse dager er i ferd med å fylle opp gangene på landets høyskoler og universiteter er de første som har lovfestet rett på studentombud.

Den nye paragrafen i universitets- og høyskoleloven trådte i kraft 1. august. Det er i all hovedsak personer med master i rettsvitenskap eller cand.jur som innehar stillingene som studentombud.

Marianne Høva Rustberggard var landets første studentombud da hun begynte ved UiO i 2013. I sommer var hun på et konferanse i Spania og fortalte om utviklingen i Norge.

Allerede i 1950 var forslaget oppe i Studenparlamentet ved Universitetet i Oslo, og i 1960 ble de dsikutert igjen. 

- Dette ble diskutert allerede på 50-, og 60-tallet, uten at det kom noe ut av det. Så dukket det opp igjen på 2000-tallet, sier Rustberggard.

Rustberggard forteller at utviklingen egentlig har gått av seg selv, og at det i dag bare er ti prosent av studentmassen som ikke er dekket av et ombud.

- Noen vil kanskje si at stortingsvedtaket og lovfestelsen var å slå inn åpne dører fordi så mange allerede var dekket. Samtidig mener jeg det er et aspekt av beskyttelse av de eksisterende ordningene at man har fått det inn i loven, sier hun.

Fleksibel og variert jobb

I dag er det mer enn 13 studentombud i Norge, og bare rundt ti prosent av studentene er ikke dekket av et ombud. 

Rustberggard beskriver jobben sin som spennende, variert, fleksibel og med mulighet til å komme tett på mennesker.

- Du må ofte finne løsninger som ikke nødvendigvis er helt A4. Du skal også være en veileder i sårbare prosesser hvor kanskje en student står i fare for å miste studieplassen sin. I tillegg er det saker om trakassering og arbeids- og læringsmiljø.

Rustberggard sitter på Universitetet i Oslo, og dekker også Idrettshøgskolen.

Les intervju med Rustberggard fra i fjor om jobben som studentombud

Få jusstudenter

Da Juristen snakket med henne i fjor, fortalte Rustberggard at hun fikk forholdsvis få henvendelser fra jusstudentene. Om det er fordi de kan mye jus selv eller om de ikke kjenner godt nok til tilbudet var hun usikker på.

- En ting som går litt igjen hos jusstudentene er at de oftere havner i en situasjon hvor de kan miste studieretten fordi de har brukt opp antall eksamensforsøk, forteller hun.

I mange studier har studentene mulighet for å bytte ut et fag med et annet hvis de får dårlig karakter, mens i rettsvitenskap er ikke dette alltid en mulighet da studentene må gjennom en del «faste» fag.

- I tillegg ser vi at jusstudenter ofte tar opp fag flere ganger selv om de har bestått for å få en bedre karakter.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021