Million­satsing på skatte­rett ved UiB

Universitetenes kompetanse på skatterett er i ferd med å forsvinne. Nå ruster juridisk fakultet i Bergen kraftig opp, i et samarbeid med Skatteetaten.

Dekan Karl Harald Søvig ved UiB (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Dekan Karl Harald Søvig ved UiB (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Gjennom de kommende ti årene skal Skatteetaten bruke 16 millioner kroner for å delta i finansieringen av satsingen på skatterett ved Universitetet i Bergen (UiB). UiB går selv inn med 25,5 millioner kroner på fagfeltet. 

– For juristmiljøet betyr avtalen at vi får mer forskning som kommer alle i skatterettmiljøene til gode, om de jobber i Skatteetaten eller i næringslivet, sier dekan ved det juridiske fakultetet på UiB, Karl Harald Søvig, til Juristen. 

Pengene skal blant annet brukes til et professorat, postdoktor- og stipendiatstillinger.

I de to samarbeidspartnernes beskrivelse av prosjektet går det frem at det juridiske fakultet i Bergen og Skatteetaten lenge har vært bekymret for rekrutteringen av forskere til akademiske toppstillinger i skatterett. 

«Situasjonen er at vi om kort tid ikke vil ha en eneste professor i faget ved noen av de juridiske fakultetene. Det har i tillegg vært en svak rekruttering til ph.d.-utdannelsen når det gjelder prosjekter innen skatterett. Det juridiske fakultet i Bergen satte derfor temaet strategisk på dagsorden for flere år siden», heter det i prosjektbeskrivelsen.

På vikende front

Utarmingen av de juridiske forskningsmiljøene innen skatterett skjer, på tross av at skatter og avgifter er statens desidert største inntektskilde og som inneværende år alene vil innbringe 1031 milliarder kroner, ifølge statsbudsjettet for 2019.

I skatterettskretser er det enighet om å stanse svekkelsen av fagfeltet ved å sikre fremtidig kompetanse på området. 

Det var avisen Khrono som først omtalte samarbeidsavtalen mellom Skatteetaten og UiB.

Ole Vincent Jebsen er seksjonssjef i juridisk stab i divisjon brukerdialog i Skatteetaten.

– Vi har registrert at de sentrale professorene i skatterett har blitt pensjonister, og det er ikke så mange som står klare til å ta over den skatterettsforskningen som har vært gjort, sier Jebsen til Khrono.

– Vi trenger akademia som voktere av den objektive skatteretten, sier Jebsen.

Skatteetaten har allerede et samarbeid med Skattesenteret ved Norges Handelshøyskole (NHH), som den også støtter økonomisk. 

Sterke aktører 

Dekan Karl Harald Søvig forteller at det juridiske fakultetet på UiB har jobbet opp mot Skatteetaten for å få på plass en avtale.

– Alle er enige om at skatterett er viktig. Det fins sterke aktører på begge sider, og da er det behov for et sterkt akademisk miljø. Advokater arbeider med skatterett. Det samme gjør skattemyndighetene. Noen ganger har de motstridende interesser. Da er det viktig å ha akademia som en upartisk og uavhengig ekspert i midten.

– Hvilken betydning vil samarbeidsprosjektet kunne få for jurister og jusstudenter?

– Fakultetet ville tilbudt undervisning i skatterett også uten denne avtalen, men den vil kunne bidra til at undervisningen blir bedre. For juristmiljøet betyr avtalen at vi får mer forskning som kommer alle i skatterettmiljøene til gode, om de jobber i skatteetaten eller i næringslivet.

– Bør man kunne forvente at hvert av landets universiteter har en professor i skatterett ved sitt juridiske fakultet?

– Det er ikke gitt at alle universitet må ha et skatterettsmiljø, men Norge trenger mer enn ett akademisk skatterettsmiljø. Skal forskningen være på et høyt nivå, trenger vi ulike fagmiljø, som både kan utfordre og samarbeide med hverandre, sier Søvig til Juristen.

Dag Michalsen (Foto: Thomas Haugersveen)

– Problemet er dramatisk

Ved Universitetet i Oslo har dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultetet merket seg samarbeidsprosjektet mellom Skatteetaten og Universitetet i Bergen.

– Jeg er veldig glad for at Bergen har fått disse pengene. Problemet er dramatisk, fordi det nesten ikke finnes akademisk skatterettsforsking i Norge for tiden. Ettersom skatt er så viktig for inntektsgrunnlaget til den norske staten er det overraskende. Men det er desto mer gledelig at man har funnet en god løsning i Bergen, sier Michalsen til Khrono.

Selv har han fått et løfte om én million kroner fra Finansdepartementet til «styrking av det skattejuridiske miljøet ved Universitetet i Oslo» i revidert nasjonalbudsjett, men det er uklart hvordan de bevilgede midlene kan brukes.

Den som tror at det finnes en quick-fix for å sikre et solid akademisk og juridisk fundert forsknings- og utdanningsmiljø, slik som det nå er tatt initiativ til i Bergen innen skatterett, må tro om igjen ifølge samarbeidsdokumentet mellom Skatteetaten og UiB. Der heter det blant annet:

«Det vil ta lang tid å bygge et robust vitenskapelig fagmiljø med flere seniorforskere. Det tar vanligvis ca. 12 år fra avlagt master i rettsvitenskap til kandidaten har professorkompetanse».