F.v. førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, professor Johan Tønnesson ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, professor Cathrine Holst ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, avdelingsdirektør Arnulf Tveberg i Lovadelingen o
F.v. førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, professor Johan Tønnesson ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, professor Cathrine Holst ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, avdelingsdirektør Arnulf Tveberg i Lovadelingen og professor Inger Johanne Sand ved institutt for offentlig rett. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Forsvarte norsk lov­givnings­tradisjon

Norske reguleringer har blitt kritisert av blant annet OECD. Under Lovkonferansen ble det norske systemet forsvart.

Tirsdag, 4. juni 2019 - 14:26

Hele er 450 er påmeldt til Lovkonferansen 2019 som startet i dag på Universitetet i Oslo og som går over to dager. Temaet for konferansen er utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre. Blant spørsmålene som tas opp, er hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen. 

Hvordan et bedre lovspråk kan nås og hvordan en på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning er også temaer.

Fagansvarlig for konferansen, førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, hadde det første fagforedraget. 

Et av temaene hans var om lovene lages på en god måte - og om de bygger på godt kunnskapsgrunnlag.

Nordrum pekte på at norske reguleringer de siste årene blitt kritisert for å bygge på et for tynt analysegrunnlag, blant annet av OECD. Kritikerne fremhever at reguleringer bør bygge på bedre årsak–virkning-analyser, både før og etter reguleringen. 

Han sier denne tilnærmingen kan være vanskelig å forene med den tradisjonelle norske fremgangsmåten. Den vektlegger blant annet samarbeid og deltakelse i beslutningsprosessen på en annen måte. Nordrum beskrev det som en pragmatisk konsensusmodell. 

– Gjør det annerledes

– I Norge delegerer lovgiver myndighet og regelstyringen skjer lavt i hierarkiet. Det er høy tillitt mellom institusjonene. Norsk fremgangsmåte bygger på kunnskap, men vi gjør det annerledes, sa Nordrum, som argumenterte for at det er gode grunner for å fastholde grunntrekkene i norsk reguleringsprosess.

Nordrum mener OECDs anbefalinger ikke tar hensyn til særegenheter ved norsk reguleringssystem og at det heller bør stilles andre spørsmål når den norske modellen skal diskuteres. 

– Vi må likevel drøfte styrker og svakheter med måten vi gjør det på. En svakhet kan være at mye blir stykkevis og delt. 

Jon Christian Fløysvik Nordrum behandler temaet grundig i sin bok «Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess», som kom tidligere i år.

Vil ikke romantisere

Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justisdepartementet, var blant dem som deltok i et diskusjonspanel i etterkant av Nordrums foredrag.

Han mente man ikke må avvise OECDs anbefalinger like klart som Nordrum kunne oppfattes å gjøre.

– Man må se om noe er verdt å ta med seg, sa han og advarte mot å romantisere bildet av den norske reguleringsmodellen. 

Han minnet om aktuelle saker som Riksrevisjonens kritikk av Petroleumstilsynet – og om regelverket for au pairer.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021