Nikolai Astrup (Foto: KMD)
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Digitalisering og lover: Ønsker færre skjønns­bestemmelser 

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Onsdag, 12. juni 2019 - 12:14

Regjeringen har lagt frem Norges nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. 

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

I strategien er digitaliseringsvennlig regelverk et av temaene.

«For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det. Regelverket bør være klart og forståelig, uten unødvendige skjønnsbestemmelser og med harmoniserte begreper», heter det. 

Og videre:

«Regel­verket bør også legge til rette for hel og delvis automatisert saksbehandling og formålstjenlig bruk av kunstig intelligens, samt digital transformasjon.»

– Mer datadrevet forvaltning

Det er et mål at regelverket må åpne for mer deling av data og hel eller delvis automatisering av saksgang og saksbehandling. 

«Samtidig skal regelverket ivareta personvern, rettssikkerhetsprinsipper og andre krav til forsvarlighet. Regelverket bør være klart og forståelig, uten unødig kompleksitet, unødvendige skjønnsbestemmelser, og begreper må harmoniseres der det er hensiktsmessig», heter det i strategien. 

Se regjeringens strategi for digitalisering i offentlig sektor her

En kartleggingsrapport fra 2013 viser blant annet at manglende kompetanse gjør at regelverk tolkes for strengt når det gjelder å legge til rette for digitalisering, ifølge strategien.

«Dagens regelverk knyttet til forsvarlig saksbehandling fungerer langt på vei godt også for en digitalisert forvaltning, men det er et uutnyttet potensiale i bruk av regelverk for å oppnå en mer datadrevet forvaltning», heter det i strategidokumentet.

 

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020