Nikolai Astrup (Foto: KMD)
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Digitalisering og lover: Ønsker færre skjønns­bestemmelser 

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Onsdag, 12. juni 2019 - 12:14

Regjeringen har lagt frem Norges nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. 

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

I strategien er digitaliseringsvennlig regelverk et av temaene.

«For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det. Regelverket bør være klart og forståelig, uten unødvendige skjønnsbestemmelser og med harmoniserte begreper», heter det. 

Og videre:

«Regel­verket bør også legge til rette for hel og delvis automatisert saksbehandling og formålstjenlig bruk av kunstig intelligens, samt digital transformasjon.»

– Mer datadrevet forvaltning

Det er et mål at regelverket må åpne for mer deling av data og hel eller delvis automatisering av saksgang og saksbehandling. 

«Samtidig skal regelverket ivareta personvern, rettssikkerhetsprinsipper og andre krav til forsvarlighet. Regelverket bør være klart og forståelig, uten unødig kompleksitet, unødvendige skjønnsbestemmelser, og begreper må harmoniseres der det er hensiktsmessig», heter det i strategien. 

Se regjeringens strategi for digitalisering i offentlig sektor her

En kartleggingsrapport fra 2013 viser blant annet at manglende kompetanse gjør at regelverk tolkes for strengt når det gjelder å legge til rette for digitalisering, ifølge strategien.

«Dagens regelverk knyttet til forsvarlig saksbehandling fungerer langt på vei godt også for en digitalisert forvaltning, men det er et uutnyttet potensiale i bruk av regelverk for å oppnå en mer datadrevet forvaltning», heter det i strategidokumentet.

 

Ledige stillinger:

LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019