– Må fremme kontinuerlig læring for å vinne talentene

Stadig viktigere for virksomheter med kontinuerlig læring for medarbeidere og ledere. 

Eva Gjøvikli (Foto: Deloitte)
Eva Gjøvikli (Foto: Deloitte)

Virksomheter som ikke fremmer kontinuerlig læring for sine ansatte vil slite med å henge med i utviklingen – og tape kampen om talentene, konkluderer rapporten Deloitte Human Capital Trends 2019. Virksomheters evne til å gjøre læring til en integrert del av arbeidshverdagen er nemlig årets viktigste trend. 

Mer enn 80 prosent av respondentene i undersøkelsen melder om økte investeringer i opplæringsprogrammer for ansatte.

– Organisasjoner må utvikle en kultur for læring på tvers av organisatoriske grenser og stillingsnivåer, kun da kan de møte fremtidige behov for kompetanse og problemløsing på en god måte, sier Eva Gjøvikli, partner og leder av Human Resources i Deloitte.

Ledere og ansatte må ta felles eierskap for læringsmodeller, skriver Deloitte: 

«Det er en økende oppslutning om at ansvaret for læring og utvikling må deles mellom medarbeiderne og organisasjonen; mellom HR og forretningsområdene; mellom organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Vi snakker om delt ansvar, felles eierskap for læring og utvikling».

Rapporten er basert på svarene fra nesten 10.000 respondenter (hvorav 500 fra Norden), fordelt på 119 land.