Juspraksis på sykehjem: - Unikt innblikk i hvilke juridiske ut­fordringer helse­personell står i daglig

- En ting er hva lovverket sier, en annen ting er å håndtere en hektisk hverdag, sier jusstudent Thea Bakke Lekva. 

Med en ekstrajobb på sykehjem fikk jusstudent Thea Bakke Lekva øynene opp for de mange juridiske utfordringene som daglig møter sykepleiere, leger og andre helsefagarbeidere.

- Hvor går grensen mellom tvang og frivillighet? Jeg jobber selv mye med demente, og problemstillinger rundt dette med medbestemmelsesrett er en gjenganger – hvor mange avgjørelser tas egentlig over hodet på pasientene? Dette er interessante og viktige juridiske problemstillinger, sier Lekva, som er student på fjerde året ved Universitetet i Bergen.

Hun har inntrykk av at mange ansatte på sykehjem synes det kan være utfordrende å sette seg inn i gjeldende lovverk, i tillegg til at det er vanskelig å vite hvordan det skal anvendes i praksis.

- En ting er hva lovverket sier, en annen ting er å håndtere en hektisk hverdag. Loven er veldig generelt utformet, og mange ansatte har forskjellige syn på tvang og frivillighet og hva som må til for å få hverdagen til å gå opp, sier hun.

Tverrfaglig praksis

Da hun fikk mulighet til å være med i et tverrfaglig prosjekt sammen med studenter som leger helsefag var hun en av få jusstudenter som kastet seg med.

Hun peker på at hverdagen på mange sykehjem også er preget av at det er mange vikarer.

-  Å sette seg inn i juridisk lovverk kan være utfordrende for en uten juridisk utdannelse, og i alle fall for unge vikarer, sier Lekva.

Denne våren fikk Lekva mulighet til å være med i det tverrfaglige prosjektet TVEPS, som trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Som eneste jusstudent i en gruppe på fem fikk Lekva i oppgave å kartlegge om pasientenes rettigheter ble godt nok ivaretatt.

Medbestemmelse i pasienthverdagen

Gruppa skulle ut og møte pasienter på et sykehjem, og Lekva forteller at hun fokuserte på å snakke med de aktuelle pasientene for å kartlegge om pasientenes selvbestemmelsesrett i tilstrekkelig grad ble ivaretatt ved sykehjemmet.

I tillegg til samtaler med pasientene fikk studentene fullstendig innsyn i journalene og snakket med ansatte på sykehjemmet om utfordringer knyttet til den enkelte pasient. Målet med praksisen var å utarbeide et forslag til ulike tiltak som kunne bidra til å forbedre livskvaliteten og hverdagen til de aktuele pasientene. 

- For min del var det viktig å vite om pasientene følte de ble hørt i spørsmål om egen helse. Det var krevende spørsmål å stille, men en veldig nyttig erfaring. En av pasientene var veldig enkel å snakke med, mens en av de andre var det veldig vanskelig å kommunisere med, forteller hun, og fortsetter:

- Det er utrolig viktig å lese signaler i en slik jobb, og det er de fleste som har slike jobber veldig flinke til. Jeg har fått et unikt innblikk i hvilke utfordringer helsepersonell i slike jobber står i daglig.

Praksiserfaringen har gitt mersmak, og nå vurderer Lekva å skrive master med tema innen helse.

Anne Kjersti Befring

- Jeg er kanskje naturlig nok ekstra opptatt av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel fire, som handler om bruk av tvang på sykehjem, sier hun.

- Leger og sykepleiere ser jo disse utfordringene hele tiden, mens jeg hadde nok ikke vært så obs på det hvis jeg ikke hadde jobbet på sykehjem selv.

Stor interesse for helserett

Anne Kjersti Befring holder det årlige helserettkurset for Juristenes utdanningssenter (JUS) og er forsker ved juridisk fakultet ved UiO.

Hun kan fortelle at det årlige helserettkurset alltid blir fullt på få minutter, og at de ser en økende interesse for helserett hos studentene ved UiO.

- Med økende fokus på blant annet kunstig intelligens og deling av data for å oppnå helsehjelp har vi sett en økende interesse også hos jusstudentene. Nå velger mellom 150 og 200 studenter hos oss helserett som valgfag hvert år, forteller hun.

Hun mener jurister med blant annet kombinasjonen helserett, EU/EØS-rett og arbeidsrett vil være attraktive fremover.

Frivillighet og tvang

Befring veileder og sensurerer mange masterstudenter, og blant studentenes favorittemaer de siste årene troner deling av data. De ser også en økende interesse for kunstig intelligens. Mange er også opptatt av temaer som berører frivillighet og tvang, innen psykisk helsevern og somatikken. 

- Dette er spennende juridiske problemstillinger. Vektlegging av frivillighet kan føre til ansvarsfraskrivelser for pasienter som ikke er i stand til å ivareta egne interesser, for eksempel ved at pasientens kompetanse ikke undersøkes tilstrekkelig. Det kan også være lett å ty til tvang før frivillighet prøves, sier Befring. 

Selv mener hun det er en stor utfordring at helse har blitt en politisk "salgsvare", og at det ofte vedtas nye ordninger uten at man vet hvordan det vil fungere i praksis.

- Det er derfor utrolig viktig å undersøke hvordan lovene og vedtakene fungerer i praksis, og her kommer juristene inn. Det er et stort behov, sier Befring.

Tags