DEBATT «Å være ny­utdannet, arbeids­ledig jurist er en stor påkjenning»

Vi i Juristforbundet har et særlig ansvar for å ta vare på denne gruppen.

Pascual Strømsnæs, leder av Juristforbundet-Student, ønsker seg et bredt nasjonalt forum for nytenking og vurdering av vurderingsformer og studieløp. 

Kristoffer Colban Eriksen kritiserte i går Pascual Strømsnæs, leder for Juristforbundet Student, for å ikke ta kritikken fra Monica Løvik på alvor. Løvik skrev i oktober om hvordan hun som nyutdannet jobbsøker opplevde et arrangement i regi av Juristforbundet som skulle gi tips til unge og nyutdannede jurister. Se innlegget til Løvik, Strømsnæs svar og Eriksens kommentar under «Les også-fanen».

Arbeidsledige, nyutdannede jurister skal ivaretas! 11 prosent av nyutdannede jurister står uten jobb 6 måneder etter avsluttet studie. La en ting være klinkende klart: Dette bekymrer meg. Virkelig. Vi i Juristforbundet har et særlig ansvar for å ta vare på denne gruppen.

I kjølvannet av debatten rundt det mye omtalte arrangementet «Ung jurist i arbeidslivet» rettet nyutdannet jurist Monica Løvik kritikk til arrangementets innhold og fremtreden. Styret i juristforbundet – Student tar problemstillingen Løvik reiser på alvor og vi ønsker å sette dette på dagsorden for vårt arbeid fremover.

Å være arbeidsledig er en stor påkjenning for alle som opplever det. Å være ung, nyutdannet fra et særdeles krevende studie som masterstudiet i rettsvitenskap er og så oppleve at man ikke får jobb mens månedene går kan jeg knapt forestille meg byrden av.

Når jeg uttaler at jeg virkelig bekymrer meg over disse tallene og at jeg genuint har vondt av de det gjelder, så er det det jeg mener — og ingenting annet.

På alvor

Når Juristforbundet – Student setter opp arrangementer er det med den intensjon at vi skal tilby våre medstudenter og unge jurister en arena hvor vi deler erfaringer og byr på faglig påfyll. De tilbakemeldingene som har kommet i etterkant av nevnte arrangement er noe vi må ta med oss videre.

Vi setter pris på debatt og tilbakemeldinger fordi det er med på å gjøre våre arrangementer bedre. Vi arbeider for våre medlemmer.

Løvik skal, som jeg påpekte i oktober, ha stor takk for at hun tok ordet med sin kritikk. Vi har tatt kritikken og problemstillingen på alvor. Og vi ønsker å jobbe videre for å sikre vi ved neste arrangement også har dette temaet i tankene.

Vil ha undersøkelse

Neste steg for studentseksjonen er at vi i styret skal fortsette vårt arbeid, vi skal fortsette å lytte til studentene. Lytte til de nyutdannede. Vi skal sette dagsaktuelle problemstillinger på planen og sørge for å ha arrangementer hvor disse problemstillingene kommer frem og blir tatt på alvor. Ved neste styremøte i januar vil også denne saken stå på vårt sakskart.

Jeg ønsker at Juristforbundet skal iverksette en undersøkelse blant denne gruppen arbeidsledige, samt en vurdering av de tilbud som finnes per i dag og eventuelle tilbud som bør tilføyes.

Det er mitt ønske at det i denne prosessen opprettes en fokusgruppe som inkluderer de som har erfaring med denne problemstillingen.

Avslutningsvis vil jeg minne om at hele Juristforbundet – Student består av nettopp studenter. Vi har alle et brennende ønske om å skape de beste studievilkår i studietiden og at overgangen til arbeidslivet skjer på best mulig måte. At det er helt nødvendig å lytte til både studenter og nyutdannede i dette arbeidet er vi helt enig i.