Russ (Foto: iStock)
Det blir temakveld med juss for russ 21. mai (Foto: iStock)

Gir juss til russ 

Det kan oppstå juridiske feller i forbindelse med russetiden.

Torsdag, 9. mai 2019 - 5:55

Det ønsker Juristforbundet å gjøre noe med – og inviterer til temakveld 21. mai på Frokostkjelleren i Oslo.

Advokat Nils Kristian Lie og advokatfullmektigene Nina Wilborn og Nora Dahle tar for seg temaer som russebuss, russelåter, personvern og kjøpsrett/kontraktsrett.

Når det gjelder kjøretøy handler det om kjøp og salg, eierskap, ansvarsfordeling, erstatningsansvar og profilering.

Russelåter og varemerker kan bli saker om kjøp, opphavsrett og royalities. Også kjøp av effekter, leie av lokaler eller salg av ting på dugnad har en juridisk side.

Når det gjelder personvern, handler det om deling av bilder og film på nett eller hva dine personopplysninger er verdt.

Lise Dalhaug (Foto: Ole-Martin Gangnes)
– Russetiden er ikke lovløs, er budskapet fra politiadvokat Lise Dalhaug (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Politiadvokat Lise Dalhaug kommer også på temakvelden. Hennes tema er at russ har rettigheter og plikter på lik linje med alle andre når det gjelder vold, rus, overgrep, trusler og andre lovbrudd. Russetiden er ikke lovløs, er tittelen på foredraget hennes. 

Les mer om arrangementet her

– Navigere i lover og regler

Juristforbundets visepresident Katrine Bratteberg tar også for seg temaet i en kommentar i Juristen. 

Russetiden skal jo være noen uker der man kun tenker på å ha det gøy og slippe seg løs, uten tanke på at alt skal være så fornuftig, målrettet og riktig – og går ut over noen grenser for hva man ser for seg at man egentlig kan gjøre. Men ikke alle grenser hverken kan eller skal flyttes på, skriver hun. 

«Unge kan ikke overlates til seg selv når de skal navigere i lover og regler omkring det viktige personvernet, den gode kjøpskontrakten eller hvilke alvorlige handlinger som faller inn under straffeloven», skriver Bratteberg.

Hun peker blant annet på at tall fra Kripos viser at det i fjor ble anmeldt tretten russevoldtekter. 

«Som jurist, og mor, kjenner jeg nok i likhet med mange andre av dere på nødvendigheten av å skape gode plattformer for å lære barn og unge, og kommende russ i særdeleshet, om paragrafene som setter klare grenser og rammer for hva man kan og ikke kan gjøre, eller ikke kan unnlate å gjøre. Dette nettopp fordi vi som jurister vet hvilke alvorlige konsekvenser det kan få for den enkelte unge om man ikke har god nok kunnskap og forståelse for lover og slikt», skriver Bratteberg. 

Les hele kommentaren til Bratteberg her

Ledige stillinger:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019