Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen
Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

Flytting i staten: Oppfordrer til å bruke regelverket for oppsigelser

– Det er et regelverk som passer situasjonen og som ville gitt arbeidstakerne langt bedre rettigheter, sier leder av Juristforbundet - Stat.

Mandag, 3. juni 2019 - 6:14

Flytting av statlige arbeidsplasser angår stadig jurister i ulike virksomheter - i mai ble for eksempel planene for fremtidig lokalisering av Statens vegvesen lagt fram og i januar kom beskjeden om at Forbrukertilsynet flyttes.

– Vi begynner å bli vant til dette nå. Og vi begynner å kunne stille godt forberedt, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat om de tillitsvalgtes rolle i ivaretakelse av de ansatte.  

Han har tidligere beskrevet flytteprosesser som nedleggelse av arbeidsplasser - at det er slik i praksis for den enkelte arbeidstaker.

– Vi vet at dette å «flytte arbeidsplasser» ikke er å flytte, men å legge ned arbeidsplasser et sted. Det er få som er så mobile som staten pretenderer å tro. Og det er jeg sikker på at staten er godt klar over, sier Bromander.

– Men det gjør det enklere for de å ikke ivareta sine arbeidstakere på en ordentlig måte. Staten begynner å vise seg som en av de mest usikre arbeidsplasser nå. Og det forventer jeg at det blir en endring på.

Regelverket for oppsigelser

Han tar derfor til orde for at staten nå må begynne å bruke regelverket for oppsigelser når de velger å flytte arbeidsplasser.

– Det er et regelverk som passer på denne situasjonen vi har i dag. Og som ville gitt arbeidstakerne langt bedre rettigheter enn det som i dag benyttes.

Bromander mener staten alternativt kan invitere til å fremforhandle et nytt regelverk for statlige omstillinger, som er nærmere reglene for oppsigelse.

– Det har jeg lyst til å utfordre staten på. Da ville også staten fremstått som en god og ansvarlig arbeidsgiver, og ikke som i dag, hvor staten som arbeidsgiver fremstår med en vilkårlighet hvor vi bare lurer på om hvem som skal rammes og miste jobben neste gang, sier Bromander. 

Å spre arbeidsplasser

Han sier det ikke er uenighet i å se nytteverdien av å spre arbeidsplasser rundt om i hele landet.

– Men da forventer vi samtidig at man tar hensyn til noen faktorer i vurderingen av plasseringen, og ikke gjør dette til ren distriktspolitikk basert på «hvem sin tur det er» eller liknende, som vi vel har sett enkelte eksempler på.

Bromander peker på at det må være en plan for å bygge kompetansemiljøer, at det lokaliseres i områder som utvikles slik at fagmiljøer møtes -  og at det skal være greit å planlegge en fremtid der hvor arbeidsplassen er. 

– Vi er for å modernisere og forbedre offentlig sektor. Så vil det nok være litt ulike meninger, men meningsbrytninger om dette vil jo nettopp bidra til modernisering og forbedring. Da må staten tilrettelegge for slike meningsbrytninger, sier han. 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019