(Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)
(Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

– Usikkerheten rundt flytting kan slå uheldig ut ved at etaten mister mange dyktige jurister

Juristene i Vegvesenet står foran omorganiseringer og flytting av arbeidsplasser. 

Onsdag, 22. mai 2019 - 14:40

Statens vegvesen skal omorganiseres og mandag leverte vegdirektøren forslag til fremtidig lokalisering.

Blant annet skal 270 arbeidsplasser flyttes ut av Oslo og rundt 1850 ansatte skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. 

Omorganiseringen gjelder også mange juristarbeidsplasser, forteller Hicham El Houssaini. Han er leder for Vegjuristenes forening og arbeider som jurist i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Det er rundt 160 juristmedlemmer i Statens vegvesen.

– De fleste kommer til å bli berørt direkte eller indirekte, enten via flytting av noen stillinger fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, eller via fremtidig omorganisering av Statens vegvesen, sier han til Juristen. 

Hvor mange jurister som blir berørt av endringene er ennå ikke klart.

– Det er mye som ikke er avklart i forbindelse med flyttingen. Men en ting som er sikkert, er at juristarbeidsplasser blir berørt.

Uro og bekymring

I rapporten Statens vegvesen selv har levert om lokalisering i ny organisasjon heter det at Statens vegvesen kan miste kritisk kompetanse i prosessen. Usikkerhet merkes nå ved at unormalt mange slutter, ifølge rapporten.

Hicham El Houssaini
Hicham El Houssaini

Hicham El Houssaini bekrefter at det er bekymring blant de ansatte.

– Forslaget om at arbeidsplasser flyttes og splittes i forskjellig enheter har skapt uro og bekymring. Usikkerheten rundt flytting kan slå uheldig ut ved at etaten mister mange dyktige jurister som har opparbeidet seg stor spisskompetanse på sine felt gjennom mange år, sier han.  

Det er også bekymring for at fagmiljøer og juridisk kompetanse splittes.

– For eksempel kan jurister som sitter i Vegdirektoratet i dag splittes mellom Divisjon fellesfunksjoner, Divisjon Trafikant og kjøretøy og Vegdirektoratet. Dersom målet med organisering er effektivisering bør man beholdet et samlet fagmiljø. Ikke bare en samlet juridisk kompetanse, men en samlet kompetanse på tvers av fagmiljøer, sier han.

– Ikke politisk spill

Lederen for Vegjuristene legger vekt på at prosessen må være godt faglig forankret.

– Det bør være faglige vurderinger som ligger til grunn for organisering og lokalisering av arbeidsplasser, og denne prosessen skal ikke påvirkes av et politisk spill med tanke på høstens valg. Omlag 85 prosent av de ansatte i Statens vegvesen jobber utenfor Oslo, samtidig ønsker vi ikke at denne prosessen utvikler seg til en debatt om distriktspolitikk.  

– Vi synes det er uheldig at føringene fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med flytting av arbeidsplasser kom etter at arbeidsgruppene i Statens vegvesen var ferdig med forsalg til det nye organisasjonskartet i april. I starten av organiseringsprosessen var det kun snakk om at ledelse og divisjonene skulle ut av Oslo, sier Hicham El Houssaini.

I rapporten fra Statens vegvesen om ny organisasjon heter det at det er stor risiko for et kompetansetap - og at det derfor er sterkt behov for en beslutning om lokalisering før sommerferien. 

Ledige stillinger:

LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, Etat for landbruk
Søknadsfrist: 
15.12.2019
LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
22.12.2019