– Tung beskjed for de ansatte

Beskjeden om at Forbrukertilsynet flyttes kom uventet på de ansatte

– Mange er i tenkeboksen når det gjelder veien videre. Grenlandsområdet er for langt for dagpendling, sier juridisk seniorrådgiver Miriam Karlsen i Forbrukertilsynet (Foto: Forbrukertilsynet)

Denne måneden kom beskjeden om at Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo. Tilsynets oppgaver skal ligge ved hovedkontoret for et utvidet tilsyn, som skal legges til Grenlandsområdet. 

Forbrukertilsynet skal samtidig overta Forbrukerrådets nåværende kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. 

Endringene innebærer at rundt 40-50 stillinger flyttes ut av Oslo. 

– Beskjeden om at vi skal flytte kom overraskende og uventet. Det er klart at det er en ganske tung beskjed å få. Mange er frustrert og lei seg her nå, sier juridisk seniorrådgiver Miriam Karlsen i Forbrukertilsynet.

Hun er tillitsvalgt for Juristforbundet. Det arbeider totalt 27 jurister i Forbrukertilsynet.

– Det er såpass ferskt dette at mange er i tenkeboksen når det gjelder veien videre. Det er vanskelig å si noe om hvor mange som kan tenke seg å bli med. Grenlandsområdet er for langt for dagpendling. Mange har familie å ta hensyn til, sier Karlsen til Juristen.

Innen to år

– Jeg forstår at disse endringene oppleves som dramatiske for de ansatte som blir berørt. Men som statsråd har jeg ansvaret for å bidra til en best mulig organisering av sektoren, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding om flyttingen.

I en kommentar på Forbrukertilsynets nettside sier direktør Elisabeth Lier Haugseth at hun er overrasket.

– Forbrukertilsynet er overrasket over at beslutningen kommer nå, bare få måneder før stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken legges fram for Stortinget. Etter vårt syn ville det vært naturlig å diskutere en så omfattende endring i forbrukerapparatet i stortingsmeldingen.

Miriam Karlsen sier de i tilsynet fryktet at Forbrukertilsynet mister kompetanse. Når det gjelder prosessen videre forteller hun at de ansatte forventer å bli involvert og at medbestemmelsesretten blir ivaretatt.

– Vi ansatte forventer å bli skikkelig ivaretatt. Foreløpig er det lite med informasjon fra departementet. Det vi vet er at flyttingen skal skje innen to år.

– Vi har en god dialog med ledelsen i tilsynet og det forventer vi at fortsetter. Og dessuten at vi følges skikkelig opp av egen fagforening. Vi har allerede fått god oppfølging av Juristforbundet, sier juridisk seniorrådgiver Miriam Karlsen.   

I pressemeldingen om flyttingen understreker Linda Hofstad Helleland at det skal legges til rette for en best mulig prosess overfor de ansatte. 

– De vil bli godt ivaretatt i tråd med de reglene som gjelder for omstilling i staten.

Skal samles

Endringene og flyttingen gjøres i forbindelse med at behandlingen av forbrukerklager skal samles under Forbrukertilsynet. Dette omfatter tvisteløsningen i Skien, Tromsø, Stavanger, klagebehandlingen i Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, og oppgavene som ligger i Forbruker Europa.

Hovedkontoret til det utvidede Forbrukertilsynet vil bli lagt til Grenlandsområdet, og oppgavene til dagens Forbrukertilsyn, blant annet tilsynsoppgavene, skal ligge ved hovedkontoret. Klagebehandlingen organiseres med utgangspunkt i dagens kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien (Grenlandsområdet)

– Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon. Formålet med dette er å skape et bedre vern for norske forbrukere, sier Linda Hofstad Helleland.

Endringene innebærer også at Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget avvikles, og at oppgavene overføres til Forbrukertilsynet.