Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Vegvesenet: Arbeids­plasser flyttes og mange skal få ny arbeids­giver

270 arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Dessuten overføres rundt 1 850 ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. 

Mandag, 20. mai 2019 - 16:08

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte mandag 20. mai forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. På et allmøte mandag ettermiddag ble de ansatte orientert om forslagene. 

Ifølge Statens vegvesens egen rapport om organiseringen er usikkerhet en stor utfordring for de ansatte – og det merkes ved at unormalt mange slutter.

Juristforbundet har, gjennom Vegjuristenes forening, 164 medlemmer som er ansatt i Statens vegvesen. 

– Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier, og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier Grimsrud i en pressemelding.

Ut av Oslo

I forslaget fremkommer det blant annet:

- Seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. 

- Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder: divisjon veg i Tromsø, divisjon transport og samfunn i Trondheim, divisjon utbygging i Bergen, divisjon trafikant og kjøretøy i Arendal, divisjon IT i Drammen og divisjon fellesfunksjoner i Moss.

- Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer. 

- Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen.

- Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden.

- Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen.

Færre ansatte

Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024, opplyser Vegdirektoratet.

– Mens dagens struktur er basert på en etat med over 7.000 ansatte, må den framtidige strukturen tilpasses et vegvesen på om lag 4.500 ansatte, sier Grimsrud.

I rapporten Statens vegvesen har levert om lokalisering i ny organisasjon heter det at Statens vegvesen kan miste kritisk kompetanse i prosessen.

«Usikkerhet om Statens vegvesens organisering og lokalisering er en stor utfordring i en prosess hvor det også skal overføres mange ansatte til fylkeskommunene. Dette merkes nå ved at unormalt mange slutter i Statens vegvesen. Dette har blitt forsterket i Oslo-området etter ansatte ble gjort kjent med forutsetningen om utflytting fra Oslo.

Det er nå stor risiko for et kompetansetap som vil medføre at Statens vegvesen på flere områder vil få problemer med å utføre oppgavene som er forventet at etaten skal utføre. Det er derfor sterkt behov for en beslutning om lokalisering før sommerferien 2019.» 

«Mulige tiltak for å motvirke kompetanseflukt kan være generelle og individuelle overgangsordninger som gjør det mulig å gjennomføre utflytting over flere år», heter det i rapporten. 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020