Juridisk fakultet UiB

93 prosent av jusstudentene hadde relevant jobb etter to år

46 prosent av uteksaminerte UiB-studenter fikk jobb allerede før siste eksamen var levert, mens en del brukte lang tid på å finne relevant arbeid. 

Onsdag, 16. januar 2019 - 8:16

Omtrent to år etter endt studieved Universitetet i Bergen var 100 prosent av jusstudentene i jobb, viser den siste Kandidatundersøkelsen fra Sammen Råd og Karriere med økonomisk støtte fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.

93 prosent hadde arbeid som var relevant for utdannelsen.

Pascual Strømsnæs er leder for Juristforbundet Student og selv jusstudent ved UiB. Han synes at så mange har relevant jobb er gledelig. 

- Det viser verdien av å fullføre mastergradstudiet i rettsvitenskap og at jurister er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Hva angår graden av kandidater som har relevant jobb etter endt utdanning, så er tallene nærmest identiske med kandidater fra medisinsk-odontologiske utdanningen  (6 % uten relevant jobb, 94 % med). Jeg mener det er naturlig å sammenligne våre tall med andre tradisjonelle profesjonsutdanninger, slik som for eksempel medisinutdanningen, sier han. 

Undersøkelsen ser på ferdig utdannede studenters veltilpassethet på arbeidsmarkedet drøye to år etter at de er ferdig med studiene. Målgruppen er kandidater fra UiB, HVL og NHH.

Se hele undersøkelsen her. 

Jobb før eksamen

144 personer som har tatt en master i rettsvitenskap ved UiB har svart på undersøkelsen. 81 prosent av disse har fast ansettelse, mens 17 prosent har enten vikariat eller engasjement. Alle oppgir at de jobber heltid. En prosent har valgt “annet” som hovedbeskjeftigelse, mens ingen oppgir å være arbeidsledige. 

Av de arbeidende kandidatene oppgir sju prosent at jobben de har ikke ere relevant for studiene. 

Kandidatundersøkelsen har også sett på hvor lang tid de ferdigutdannede bruker på å skaffe seg jobb. Over halvparten begynte å søke jobb i løpet av siste semester. 

Pascual Strømsnæs. Foto: Oda Hveem / Juristforbundet
Pascual Strømsnæs. Foto: Oda Hveem / Juristforbundet

Blant de med relevant jobb to år senere svarer hele 46 prosent at de fikk jobb før de var ferdige med eksamen. Videre brukte 28 prosent 0-3 måneder på å finne jobb. 11 prosent brukte 4-6 måneder, ni prosent brukte 7-12 måneder og seks prosent brukte 1-2 år. 

Fra Juristforbundets egen kandidatundersøkelse i 2017 kunne man lese at 10 prosent av kandidatene fra juridisk fakultet brukte seks måneder eller mer før de fikk relevant jobb. Gjennomsnittet for fakultene i Bergen, Oslo og Tromsø var da 11 prosent.

- I denne undersøkelsen utført året etter, så er tilsvarende tall nå steget til 15 prosent. Om denne trenden gjelder for kandidater uteksaminert fra juridisk faktultet i Oslo og Tromsø vil være et forhold Juristforbundet – Student snarest vil undersøke, sier Strømsnæs.

Vil ha mer praksis

Videre svarer 88 prosent av respondentene fra Det juridiske fakultet at de har fått på det geografiske stedet de ønsker. 85 prosent trekker frem jobb og yrkesmuligheter etterpå som bestemmende for valg av studium. 

På spørsmål om hva de kunne ønsket seg mer av i studietiden svarer 88 prosent av jusstudentene at de ønsket seg mer praksis. Kun to prosent ønsket seg mer teori. Videre ønsket 26 prosent seg mer prosjektarbeid og 12 prosent mer utveksling. 

På spørsmål om de ville valgt samme studie på nytt svarer 65 prosent ja, mens 21 prosent er usikre. 8 prosent sier nei, og 7 prosent hadde valgt samme studie, men med en annen fagkombinasjon. 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Riksvåpen
Ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og Europarådet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019