- Over 50 prosent av jus­studentene er kvinner. Det burde gjen­speiles blant gründerne

Merete Nygaard i Lawbotics er finalist til Innovasjon Norges «Female Entrepreneur».

Merete Nygaard i Lawbotics AS. Foto: Innovasjon Norge/Charlotte Wiig
Merete Nygaard i Lawbotics AS. Foto: Innovasjon Norge/Charlotte Wiig

For tiende år på rad skal Innovasjon Norge dele ut prisen for årets kvinnelige gründer, Female Entrereneur of the Year. I dag ble det klart at legal tech-gründeren Merete Nygaard er blant de tre finalistene som har skilt seg ut fra 50 andre kandidater. 

Nygaard hoppet i det og tok sjangsen da hun sa opp advokatjobben i Wiersholm for å starte Lawbotics som automatiserer og effektiviserer juridisk kontraktskrivning. I dag er de åtte ansatte. 

Les mer om Nygaard og Lawbotics i dette intervjuet i Juristen fra høsten 2018. 

Nygaard forteller at hun er veldig glad for nominasjonen og synes det er positivt med oppmerksomhet rundt kvinnelige gründere. Hun oppfatter nominasjonen som en anerkjennelse av at arbeidet de i Lawbotics gjør for å skape innovasjon i advokatbransjen blir lagt merke til.

- Bør gjenspeiles

Hun sier videre at prisen er «viktig fordi den kan bidra til at vi snart ikke trenger den mer», og utdyper:

- Jeg identifiserer meg først og fremst som «gründer» og ikke «kvinnelig gründer» som en egen kategori. Håpet er at det en dag blir unødvendig å segmentere gründere ifølge kjønn, eller etnisitet, sier hun.

- Samtidig peker forskning på at stereotypier, kulturelle normer og mangel på rollemodeller er bidragsfaktorer til at såpass få kvinner relativt til menn starter egne bedrifter. Hvis prisen kan bidra til å bryte ned stereotypene og kulturelle normer som gjør at såpass få kvinner velger å starte selskaper, så er den viktig. Jeg tror selskaper kan skapes av hvem som helst - så lenge de vil det nok!

Når det gjelder legal tech spesielt sier hun:

- Nå er jo over 50 prosent av jusstudentene kvinner, så det burde jo også kunne gjenspeiles blant de som starter for seg selv, sier hun.

Nygaard mener det er viktig å ha med flere perspektiver for å finne gode løsninger. 

- Dette er grunntanken i hvorfor det er smart med team som reflekterer ulik bakgrunn, erfaringer og tankesett. At det er færre kvinner relativt til menn som starter bedrifter og legal tech bedrifter, kan derfor være en indikasjon på at noen problemer som kan og bør løses ikke blir tatt tak i eller belyst nok.

- Lite innovativ bransje

Direktør for Gründer og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge, Pål T. Næss, beskriver Nygaard som en uredd gründer som utfordrer en tradisjonell og lite innovativ bransje.

- Hun har satt seg som mål å gjøre juridiske tjenester mer tilgjengelige og transparente. Dette er viktige mål for å hindre urettferdighet og i tråd med flere av FNs bærekraftmål. Det at hun også løfter opp legaltech gjør henne til en god rollemodell i bransjen, sier han. 

De to andre finalistene i årets Female Entrepreneur er:

  • Sigrun Syverud, som har startet FJONG, en digital plattform som muliggjør leie og utleie av klær. 
  • Annette Anfinnsen i Robotic Innovation. Selskapet utvikler robotløsninger som kan håndtere varer og enheter på flyplasser, i helsesektorenm næringsbygg og industri.
Annette Anfinnsen i Robotic Innovation AS, Sigrun Syverud i Fjong Norge AS, Merete Nygaard i Lawbotics AS. Foto: Innovasjon Norge/Charlotte Wiig
Annette Anfinnsen i Robotic Innovation AS, Sigrun Syverud i Fjong Norge AS, Merete Nygaard i Lawbotics AS. Foto: Innovasjon Norge/Charlotte Wiig

Kvinner i legal tech

I forbindelse med at årets internasjonale Legal Hackathon arrangeres i Danmark i februar har det oppstått et nyt initativ for å få flere kvinner inn i legal tech-bransjen. GROWL (Global Rise of Women in LegalTech) vil hjelpe frem og skape oppmerksomhet rundt kvinnene i bransjen. 

- Omfattende forskning har vist at kvinner har en tendens til å løse problemer på en annen måte enn menn, ofte på en med samarbeidsvillig og sosial måte. De snakker seg gjennom problemer, diskuterer situasjonen i detalj og samarbeider effektivt med et komplekst utvalg av interessenter, skriver initativtakerne.

- Ettersom jusindustrien utvikler seg mot å bli mer lydhør overfor klienters krav til innovasjon og verdi, er kvinner perfekt rustet til å lede bevegelsen av juridisk innovasjon, skriver de. 

Tags