Sverre Bromander er leder av Juristforbundet-Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Aldri vært mer konkrete løfter til påtale

– Må sette kraftig preg på de neste to statsbudsjettene, sier leder av Juristforbundet – Stat om løftene i den nye regjeringsplattformen.

Fredag, 18. januar 2019 - 14:41

I den nye regjeringsplattformen for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti kommer påtalemyndigheten godt ut når det gjelder løfter om satsing og prioritering.

– Jeg er veldig glad for å se en så kraftig satsning på påtalemyndigheten. Det har vel sjelden eller aldri vært større eller mer konkrete lovnader til påtalemyndigheten i en regjeringsplattform. Dette må sette et kraftig preg på de neste to statsbudsjettene, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat.

– At regjeringen nå forplikter seg til å følge opp Påtaleanalysen, som er et av mine hjertebarn, er svært gledelig, sier han.

«Regjeringen vil prioritere en styrking av påtalemyndigheten, og følge opp Påtaleanalysen», heter det i plattformen.

Bromander satt selv i utvalget som leverte analysen og har lenge etterlyst en oppfølging.  

– Det vil sikre en langvarig og strategisk satsning på påtalemyndighet. En forholdsvis omfattende reform er etter mitt syn den eneste veien å gå om vi fortsatt skal bygge vår straffeprosess rundt anklageprinsippet og det å ha en uavhengig anklagemyndighet som en av hjørnestenene i vår rettsstat. 

Skille politi og påtale

Han beskriver det som «veldig spennende» at det i regjeringsplattformen gjentas et ønske om å utrede å skille politi og påtalemyndighet. 

– Jeg har tidligere sagt at det i et så viktig spørsmål må nedsettes et utvalg som leverer en NOU. Jeg har også gitt uttrykk for at jeg selv har blitt tilhenger av skille. Det valget har jeg bare blitt sikrere på siden den tid, sier Bromander, som tidligere var leder for Politijuristene. 

Politijuristene vedtok på sitt landsmøte i november i fjor å anbefale et skille og ba styret i Politijuristene jobbe for en offentlig utredning med et bredt sammensatt utvalg.

– Vår form med en integrert påtalemyndighet er en anakronisme som ikke hører hjemme i vår rettsstat. Behandlingen den integrerte påtalemyndighet har opplevd veldig mange steder de senere år er i alle fall anakronistisk, selv om det fungerer greit noen få steder, sier Bromander, som satt som leder av Politijuristene fram til i fjor, da Are Skjold-Frykholm overtok som leder.

Delte meninger

– Men blant Juristforbundets medlemmer er det vel delte meninger om et skille?

– Her må alle ivaretas. Dette er våre medlemmers problemstilling, samtidig som den er av meget stor betydning for samfunnet, for kriminalitetsbekjempelsen og for ivaretakelsen av borgerne rettssikkerhet. Derfor må vi sørge for å ha en god prosess hos oss. 

– Spørsmålet har selvfølgelig størst betydning for Politijuristene og Statsadvokatenes forening. Som er to foreninger som nok mener mye av det samme, men som ikke nødvendigvis ser likt på alt, sier Bromander. 

Politijuristene har vært synlige i debatten, men Bromander peker på at spørsmålet har betydning og interesse for både Dommerforeningen, Dommerfullmektigforeningen og enda flere. 

– Forsvarere og bistandsadvokater som er medlemmer er også viktige å involvere og lytte til. Hvordan påtalemyndigheten organiseres, driftes og virker er et så grunnleggende spørsmål for rettssikkerheten og rettsstaten at hele Juristforbundet må føle et stort eierskap til dette spørsmålet. 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020
LOGO Handel og Kontor
Handel og Kontor i Norge
Søknadsfrist: 
20.04.2020
LOGO DNB Næringseiendom AS
DNB Næringseiendom AS
Søknadsfrist: 
26.04.2020