Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Are Skjold-Frykholm er ny leder for Politijuristene

Tar over etter Sverre Bromander, som har sittet som leder i over seks år. 

Torsdag, 15. november 2018 - 16:12

Are Skjold-Frykholm ble valgt til ny leder av Politijuristene under deres landsmøte 15. november. Skjold-Frykholm, som har vært nestleder de siste årene, kommer fra en stilling som politiadvokat i Oslo politidistrikt. 

– Jeg er takknemlig og utrolig stolt over den tilliten landsmøte har vist ved å velge meg til å lede Politijuristenes arbeid de kommende to årene. Jeg føler meg privilegert som har fått anledning til å være en del av Politijuristene og lært av dyktige erfarne tillitsvalgte i dette systemet i så mange år, sier Skjold-Frykholm. 

Han tar over ledervervet etter Sverre Bromander, som har sittet som leder i over seks år. Skjold-Frykholm sier Bromander etterlater seg store sko å skulle fylle. 

– Sammen med mine nyvalgte nestledere, Marianne Børseth-Hansen og Anne Woldmo og resten av det flotte og veldig kompetente styret jeg har fått med meg er jeg imidlertid sikker på at vi skal klarer å bygge videre på det gode arbeidet til Politijuristene, til det beste for våre medlemmer, også i tiden som kommer.

Dette er det nye styret i Politijuristene:

Leder Are Andersen Skjold-Frykholm, Oslo politidistrikt 

1. nestleder Marianne Børseth-Hansen, Øst politidistrikt 

2. nestleder Anne Woldmo, Politiets fellestjenester 

Styremedlem Julie Dalsveen, Innlandet politidistrikt 

Styremedlem Bjarte Walla, Nordland politidistrikt 

Styremedlem Elisabeth Bru, Vest politidistrikt 

Styremedlem Knut Inge Stavang, Øst politidistrikt 

Styremedlem Lise Dalhaug, Sør-Øst politidistrikt 

Utvalg og varamedlemmer

Henning Klauseie, Innlandet politidistrikt, leder av lederutvalget. 

Anne-Margrethe Tretli Modalsli, Sør-Vest politidistrikt, leder av sivilutvalget. 

Magnus Jåtun, Sør-Vest politidistrikt, leder av forhandlingsutvalget

Varamedlemmer:

Trude Kvanli, Troms politidistrikt 

Per Ørnulf Thorbjørnsen, Agder politidistrikt 

Andreas Meeg-Bentzen, Oslo politidistrikt

Jon Letnes, Øst politidistrikt 

Laila Søndrol, Kripos 

- Fantastisk tid i Politijuristene

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen
Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Sverre Bromander har sittet som leder i over seks år. Han ble konstituert som  leder i mai  2012 og formelt valgt i november samme år. Da han bestemte seg for å ikke stille til gjengvalg, sa han til Juristen:

– Det har vært noen helt fantastiske år. En tid hvor jeg har lært urolig mye, og jeg har møtt utrolig mange fine mennesker. Dette en tid jeg vil savne veldig, og se tilbake på med glede. 

Den avtroppende lederen sier han er stolt over utviklingen i Politijuristene og arbeidet som er gjort. 

– Jeg er veldig stolt over det arbeidet vi har gjort og den organisasjonen vi nå kan overlevere videre. Til alle jeg har møtt som leder for Politijuristene, og særlig til Politijuristenes tillitsvalgte, vil jeg si tusen takk for det gode samarbeidet i denne helt fantastiske tiden, som har vært den desidert mest spennende, lærerike og givende tiden i min yrkeskarriere. Politijuristene har så mange dyktige tillitsvalgte som jeg er stolt over å ha fått samarbeide med. 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Riksvåpen
Ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og Europarådet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019