Juridiske julenøtter. Foto: Pixabay

Juridiske jule­nøtter

Nok et begivenhetsrikt jusår er over. Klarer du våre juridiske julenøtter?

Fredag, 21. desember 2018 - 8:34

Vi har samlet noen spørsmål fra året som har gått, blandet med en god dose andre jusnøtter. Ikke scroll for raskt ned - svarene finner du nederst i saken!

 1. Den 20. juli trådte den mye omtalte Personvernforordningen i kraft i Norge. Hva er det engelske navnet på forordningen og forkortelesen på dette? 
 2. Hvilken tingrett fikk åpenhetsprisen i år?
 3. I hvilke byer ligger lagmannsrettenes hovedseter i Norge?
 4. Hvem er Sysselmann på Svalbard?
 5. Hva er navnet på den nye riksmekleren?
 6. Hvem tar over etter Odd Reidar Humlegård som politidirektør? 
 7. Hvem ble kåret til årets tillitsvalgt under Juristkongressen i år?
 8. Hvem vant Rettssikkerhetsprisen i år?
 9. Hvem ble i år nytt barneombud – og hvilken bakgrunn har hun? 
 10. Hvilket utvalg ledet av Anne Cathrine Frøstrup, leverte sin NOU 15 mars?
 11. Hvem var riksadvokat da Arne Treholt ble arrestert på Fornebu, 20. januar 1984? 
 12. Hvem var justisminister i Norge i 1984?
 13. Hvem var den første kvinnelige Høyesterettsdommeren og når tiltrådte hun?
 14. I hvilke straffesaker har en person som er domfelt i tingretten rett til å få sin sak ankebehandlet i lagmannsrett? 
 15. Hva er ankefristen i straffesaker? 
 16. Fra hvilken dato avvikler Norge juryordningen og går over til å behandle alle ankesaker i en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere? 
 17. Hva heter Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius? 
 18. Hvilket år tiltrådte hun?
 19. I år ble det for første gang arrangert Legal Walk i Norge. Hva er det?
 20. Jul er for mange forbundet med ferie, men har du krav på fri på julaften og nyttårsaften?
 21. Saken om vikarlæreren som ikke fikk forlenget engasjementet sitt fordi han ikke ville håndhilse på kvinner er mye omtalt. Hva konkluderte Diskrimineringsnemda med - diskriminerte skolen læreren eller ikke?
 22. Hvem vant saken mellom Lovdata og rettspraksis.no i Borgarting i desember?
 23. Frem til 1. juli 2018 har det vært mulig å søke Fylkesmannen om tidlig ekteskapsinngåelse for personer mellom 16 og 18 år. Hva innebærer endringene i ekteskapsloven som trådte i kraft 1. juli?
 24. I mai stemte 66,4 prosent av befolkningen i Irland ja, og 14. desember ble en historisk lov vedtatt. Hva stemte de ja til, og hva innebærer loven?

 

SVAR:

 1. GDPR - General Data Protection Regulation. 
 2. Oslo tingrett.
 3. Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Hamar, Skien.
 4. Kjerstin Askholt.
 5. Mats Wilhelm Ruland. 
 6. Benedicte Bjørnland.
 7. Stein-Arne Hammersland.
 8. Nils Asbjørn Engstad.
 9. Inga Bejer Engh, tingrettsdommer og tidligere statsadvokat.
 10. Varslingsutvalget.
 11. Magnar Flornes.
 12. Mona Røkke. 
 13. Lilly Bølviken, 1964.
 14. I saker om forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.
 15. To uker.
 16. Etter 31. desember 2018 skal alle ankesaker behandles av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.
 17. Toril Marie Øie.
 18. 2016.
 19. En vandring i Oslo sentrum, der billettinntekter og donasjoner uavkortet går til ulike rettshjelptiltak.
 20. Etter loven har ikke arbeidstakere krav på fri disse dagene.
 21. Nei. Håndhilsepåbudet var ikke diskriminering, kom de fram til.
 22. Lovdata
 23. En absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge
 24. Ja til selvbestemt abort. Fra januar kan kvinner ta abort inntil 12. svangerskapsuke, eller dersom det er en risiko for liv og helse for den gravide kvinnen.

Ledige stillinger:

LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Politiet
Øst politidistrikt, Ski
Søknadsfrist: 
24.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Søknadsfrist: 
26.06.2019
LOG IKA Kgb
IKA Kongsberg
Søknadsfrist: 
01.07.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019