Legal tech

Rony Solaiman. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Noen synes nok det er rart å si opp en trygg og godt betalt advokat­jobb

Som forretningsadvokat i Selmer jobbet Rony Solaiman mye i krysningen mellom finans og teknologi. Det var da han fikk øynene opp for mulighetene i «legal tech» og «reg tech».

Merete Nygaard i Lawbotics AS. Foto: Innovasjon Norge/Charlotte Wiig

- Over 50 prosent av jus­studentene er kvinner. Det burde gjen­speiles blant gründerne

Merete Nygaard i Lawbotics er finalist til Innovasjon Norges «Female Entrepreneur».

Tale Skjølsvik, OsloMet

- Noen år i en «legal tech start up» gjør deg attraktiv som jurist

Tale Skjølsvik tror det hierarkiske systemet i jusverdenen står for fall.

Merete Nygaard

Vil bruke mindre tid på skjemaer

Hun sa opp advokatjobben for å starte «legal tech»-firma. Nå vil Merete Nygaard redusere behovet for juridisk hjelp til enkle utfyllinger av kontrakter og skjemaer.

Behovfor mer, bredere og stadig ny kompetanse

Det blir stadig viktigere med kunnskap, men mindre viktig med lange utdanninger og eksamener. I stedet vil man ta en grunnutdanning. Så begynner man å jobbe, parallelt med at man fortsetter utdanningen gjennom moduler som gir spesialisering og oppdatering – gjennom hele arbeidslivet.