Mats Wilhelm Ruland
Mats Wilhelm Roland og statsråd Anniken Hauglie (Foto: Tore Letvik)

Lagdommer blir riksmekler

Mats Wilhelm Ruland utnevnt som ny riksmekler.

Fredag, 23. november 2018 - 14:58

Mats Wilhelm Ruland ble i statsråd i dag oppnevnt som riksmekler. Han har juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo fra 2003 og har solid erfaring fra domstolen - som dommer i tingretten og som lagdommer.

Ruland har også erfaring fra rettsmekling i domstolen. Han har tidligere praktisert som advokat og har hatt verv i Personvernnemnda.

Om betydningen av bred dommererfaring, sier han til Juristen:

– Som dommer er du vant til å lede prosesser og forhandlinger. Du er vant til forberede deg og sette deg inn i problemstillinger. Det har overføringsverdi til meklinger.

– En av hovedoppgavene som mekler er prosessledelse, drive prosessen fram og å sørge for at partene får jobbe seg gjennom alle problemstillingene. Og å bidra til å finne løsninger. Der har min bakgrunn stor overføringsverdi, sier Ruland. 

Siden 2016 har han vært oppnevnt som særskilt mekler hos Riksmekleren, og i 2018 ble han utnevnt til kretsmekler for Østlandet krets. 

– Først av alt vil vi gratulere med oppnevnelsen. Det er spennende med en ny riksmekler. Ikke minst i et arbeidsliv hvor vi synes å se tendenser til stadig steilere fronter. Dette er i et samfunnsperspektiv en særdeles viktig posisjon, sier leder av Juristforbundet - Stat, Sverre Bromander, i en kommentar til Juristen. 

– Nyter stor tillit

– Ruland fremstår som en person som har både den nødvendige klokskap og kompetanse. Jeg oppfatter Ruland som en person som nyter både stor tillit og respekt. Og det er vel det beste utgangspunktet han kan få. Vi ønsker han all mulig lykke til som ny riksmekler, sier lederen for juristene i staten.

– Mats Wilhelm Ruland er særs godt kvalifisert for de oppgavene og utfordringene som ligger i stillingen som riksmekler. Gjennom sin solide faglige kompetanse, arbeidserfaring og personlige egenskaper har han gode forutsetninger for å fungere godt som riksmekler, sier statsråd Anniken Hauglie i en pressemelding.

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. 

 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022